E-HÄLSA,  Fakta

Stress och Kbt-Behandlig

Stress och olika stress former

Stress är en kroppsreaktion på utmaningar eller hot som uppstår i våra liv. När vi känner oss stressade aktiverar vårt nervsystem den så kallade ”fight or flight”-reaktionen, vilket frisätter hormoner såsom adrenalin och kortisol för att hjälpa oss att hantera hotfulla eller utmanande situationer.

Det finns två huvudtyper av stress: akut stress och kronisk stress.

 1. Akut stress: Denna typ av stress är en normal och kortvarig reaktion på en direkt hotfull eller utmanande situation, såsom en bilolycka eller en livshotande situation.
 2. Kronisk stress: Denna typ av stress uppstår när en person utsätts för långvariga stressfaktorer, som till exempel en stressig arbetsmiljö, relationsproblem eller ekonomiska bekymmer. Kronisk stress kan ha negativa effekter på hälsan, såsom sömnstörningar, huvudvärk, magproblem och ökad risk för sjukdomar.

Det är viktigt att notera att en viss mängd stress är normal och faktiskt kan vara positiv eftersom det kan hjälpa oss att prestera bättre i vardagliga uppgifter. Men när stressen blir för intensiv eller pågår under en längre tid, kan det leda till hälsoproblem och påverka livskvaliteten negativt.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv metod för att hantera stress och annan mental ohälsa relaterad till stress. KBT-terapeuter arbetar med individer för att hjälpa dem att identifiera och utmana de negativa tankemönstren och beteenden som kan bidra till stress. De hjälper också till att utveckla mer positiva tankemönster och beteenden för att hjälpa individer att hantera och lösa stressrelaterade problem.

En vanlig strategi inom KBT för att hantera stress är att lära individer tekniker för kognitiv omstrukturering. Detta innebär att man tittar på de automatiska negativa tankarna som uppstår under stressiga situationer och försöker ersätta dem med mer realistiska och positiva tankar. En annan viktig strategi är att lära individer tekniker för att hantera svåra känslor och beteenden som kan uppstå under stressiga situationer.

KBT-terapeuter kan också använda olika tekniker för att hjälpa individer att hantera stress relaterade till specifika problem. Exempel på detta kan vara tekniker för att hantera ångest relaterad till sociala situationer eller tekniker för att hantera stress relaterad till arbete eller studier.

En annan viktig del av KBT för att hantera stress är att lära individer tekniker för att hantera svåra känslor och beteenden som kan uppstå under stressiga situationer. Detta kan innebära att man lär sig tekniker för avslappning, som t.ex. djupandning och avspänning, eller tekniker för att hantera svåra känslor som ilska eller oro.

Till slut är det viktigt att notera att KBT är en kortfristig behandling, med sessioner som vanligtvis varar mellan 12 och 20 veckor. Men KBT kan vara ett mycket effektivt verktyg för att hjälpa individer att hantera och övervinna stress och andra psykiska problem relaterade till stress.

Praktiska övningar om kbt om stress

Här är några praktiska övningar som du kan prova för att hantera stress med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT):

 1. Identifiera stressande tankemönster: Ta reda på vilka automatiska negativa tankemönster som utlöser din stress. Skriv ner dessa tankemönster och undersök om de är realistiska och rationella.
 2. Utmana stressande tankemönster: När du har identifierat stressande tankemönster, försök att utmana dem genom att förändra dem till mer positiva och realistiska tankemönster.

Här är några praktiska steg för att utmana stressande tankemönster med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT):

 1. Identifiera automatiska negativa tankemönster: När du känner dig stressad, försök att bli medveten om vilka automatiska negativa tankemönster som triggar din stress. Skriv ner dessa tankemönster och försök att beskriva dem så noga som möjligt.
 2. Fråga dig själv: Är tankemönstren realistiska och rationella? Pröva att tänka på bevis som stödjer eller motbevisar dina tankemönster.
 3. Skapa en mer realistisk tankemönster: Efter att du har utvärderat din tankemönster, försök att ersätta den negativa tankemönster med en mer realistisk och positiv tankemönster. Tänk på den information som stödjer ditt nya, mer positiva tankemönster.
 4. Öva regelbundet: Det tar tid och övning att förändra stressande tankemönster, så det är viktigt att öva regelbundet. Försök att ta reda på vad som triggar din stress och utmana de negativa tankemönstren när de uppstår.

Det är viktigt att notera att även om detta är en effektiv metod för att hantera stressande tankemönster, kan det vara svårt att göra på egen hand. Om du har svårt att hantera stressen eller om du känner att du behöver ytterligare stöd, bör du överväga att söka professionell hjälp.

 1. Andningstekniker: Lär dig avslappnande andningstekniker, såsom djup andning eller progressiv muskelavslappning, som du kan använda när du känner dig stressad.

Andningstekniker kan tränas genom följande praktiska övningar:

 1. Djup andning: Sitt eller stå med rak rygg och andas djupt in genom näsan och ut genom munnen i en regelbunden rytm.
 2. Magandning, även kallad diafragmatisk andning: Lägg en hand på magen och andas djupt så att magen förlängs. Släpp sedan luften långsamt.
 3. 4-7-8 teknik: Andas in under fyra sekunder, håll andan i sju sekunder, och andas ut under åtta sekunder.
 4. Alternativ näs- och munnandning: Börja med att andas in genom näsan och ut genom munnen, och byt sedan till att andas in genom munnen och ut genom näsan.
 5. Boxandning: Andas in under fyra sekunder, håll andan i fyra sekunder, andas ut under fyra sekunder och vänta i fyra sekunder.

Det är viktigt att öva regelbundet och följa teknikerna noga för att förbättra andningen.

 1. Meditation och mindfulness: Öva meditation eller mindfulness för att fokusera på nuvarande upplevelse och lämna tankemönster och oro bakom dig.
 2. Fysisk aktivitet: Regelbunden fysisk aktivitet, som till exempel jogging, yoga eller dans, kan hjälpa till att sänka stressnivåerna och främja en känsla av välbefinnande.

Det är viktigt att notera att det är normal att känna stress ibland, men om du har svårt att hantera stress på egen hand kan det vara lämpligt att söka professionell hjälp.