E-HÄLSA

Allt Om Meditation

Meditation

Meditation är en teknik för att fokusera tankarna och skapa en känsla av välbefinnande och avkoppling. Det kan hjälpa till att minska stress och ångest, förbättra koncentrationen och sömnen, och öka känslor av välbefinnande och självkänsla. Det finns många olika tekniker för meditation, inklusive fokusering på andningen, guidad meditation, mindfulness, och Transcendental meditation. Det är viktigt att hitta en teknik som fungerar för dig och att vara regelbunden i din praxis för att få de mest fördelaktiga resultaten.

Hur ska man börja med meditation?

Det finns olika metoder för att börja med meditation, men en enkel och vanlig metod är att sitta bekvämt med ryggen rak och fokusera på andningen. Försök att släppa alla tankar och fokusera helt på inandning och utandning. Om du blir distraherad av tankar, försök att märka dem utan att döma eller följa efter dem, och vänd sedan tillbaka fokus till andningen. Du kan också prova guided meditation, där en röst leder dig igenom meditationen. Det är viktigt att vara tålmodig med sig själv och inte döma sig själv om det är svårt att fokusera, eftersom det tar tid att utveckla förmågan att meditera.

Vad gör man när man mediterar?

När man mediterar försöker man att fokusera sin uppmärksamhet och kontrollera sin sinne. Det finns olika metoder för meditation, men vanligtvis innebär det att man sitter stilla och försöker koncentrera sig på en viss tanke, känsla eller andning. Många människor använder meditation för att hantera stress, förbättra sin koncentration och öka sin mentala klarhet.

Vad händer i kroppen vid meditation?

Meditation kan påverka kroppen på många sätt, inklusive fysiologiska och kemiska förändringar. En studie visade att regelbunden meditation kan minska stressnivåer genom att sänka aktiviteten i det delar av hjärnan som är associerade med stress och oro, samt öka aktiviteten i delar av hjärnan som är associerade med tillit och välbefinnande. Meditation kan också öka produktionen av dopamin och serotonin, vilket kan leda till ökad självkänsla och minskad ångest. Andra fysiologiska förändringar som kan uppstå under meditation inkluderar en minskning av hjärtfrekvens, andning, blodtryck, och ökad blodcirkulation

Här är några tips för att komma igång med meditation:

 1. Sätt av tid: Bestäm en tid på dagen då du kan sitta stilla och fokusera på din andning utan distraktioner.
 2. Skapa en bekväm miljö: Sitt bekvämt på en stol eller på golvet med en kudde eller filt.
 3. Fokusera på din andning: Försök att fokusera på din andning och låt tankar komma och gå utan att följa efter dem.
 4. Börja med korta perioder: Börja med korta perioder, till exempel 5 minuter och öka gradvis tillräckligt.
 5. Var tålmodig med dig själv: Tänk på att meditation tar tid att lära sig, var tålmodig med dig själv och var inte hård mot dig själv om det inte känns som det fungerar direkt.
 6. Var regelbunden: Försök att meditera varje dag på samma tid för att skapa en vana.
 7. Var öppen för olika tekniker: Det finns många olika tekniker för meditation, var öppen för att prova olika typer och hitta den som fungerar bäst för dig.

Det finns många olika former av meditation

 1. Mindfulness meditation: Denna form av meditation fokuserar på att vara närvarande i nuet och observera dina tankar och känslor utan att döma eller försöka förändra dem.
 2. Transcendental meditation (TM) är en form av meditation som använder sig av en specifik teknik för att uppnå en djup avslappning och ett tillstånd av transcendens. Den innebär att upprepa en personlig mantra eller ljud för att få kontakt med det omedvetna. Praktiska övningar för TM innebär vanligtvis att man sitter stilla med ögonen stängda och upprepar sin mantra under 20 minuter två gånger om dagen. TM påstås ha många fördelar, inklusive minskad stress, förbättrad hälsa och ökad kreativitet. Det är viktigt att notera att det finns vissa kostnader för att lära sig TM och det är rekommenderat att man lär sig tekniken från en certifierad lärare.: Denna form av meditation involverar att upprepa ett mantra eller ljud för att få en djup avslappning och fokusering.
 3. Yoga meditation: Denna form av meditation kombinerar fysiska yoga-positioner med andning och meditation för att skapa en balans i kropp och sinne.
 4. Zen meditation: Denna form av meditation involverar att sitta med rak rygg och fokusera på andningen för att nå en tillstånd av stillhet och klarhet.
 5. Vipassana meditation: Denna form av meditation är en form av inre observation, där du fokuserar på att upptäcka sannheten om dig själv och världen runt omkring dig.
 6. MBSR (Mindfulness-based stress reduction): Denna form av meditation utvecklades av dr. Jon Kabat-Zinn och är en form av mindfulness-meditation som används ofta för att hantera stress och smärta.
 7. Chakra meditation: Denna form av meditation fokuserar på att öppna och balansera kroppens chakran (energipunkter) genom att fokusera på specifika kroppsdelar och känslor.

Detta är bara några exempel på olika former av meditation, det finns många andra metoder och tekniker som kan användas för att nå ett tillstånd av avslappning och medvetenhet.

Mindfulness meditation och praktiskt övningar

Mindfulness meditation är en teknik som syftar till att hjälpa individer att fokusera på nuvarande ögonblick och utveckla sin medvetenhet om sina tankar, känslor och kroppen. Det kan hjälpa till att minska stress, förbättra koncentrationen och öka välbefinnandet. Praktiska övningar inkluderar ofta att fokusera på andningen, observera tankar och känslor utan att döma dem, och att utföra enkla uppgifter med full närvaro. Övningar kan göras var som helst, men vanligtvis utförs de i en stillsam miljö, såsom i ett tyst rum eller i naturen.

Transcendental meditation (TM)

Transcendental meditation (TM) är en form av meditation som använder sig av en specifik teknik för att uppnå en djup avslappning och ett tillstånd av transcendens. Den innebär att upprepa en personlig mantra eller ljud för att få kontakt med det omedvetna. Praktiska övningar för TM innebär vanligtvis att man sitter stilla med ögonen stängda och upprepar sin mantra under 20 minuter två gånger om dagen. TM påstås ha många fördelar, inklusive minskad stress, förbättrad hälsa och ökad kreativitet. Det är viktigt att notera att det finns vissa kostnader för att lära sig TM och det är rekommenderat att man lär sig tekniken från en certifierad lärare.

Yoga meditation:

Det finns många olika typer av yoga och meditationsövningar, så de specifika övningarna kommer att variera beroende på vilken tradition eller stil du följer. Några vanliga yogaställningar eller ”asanas” som ofta används för meditation inkluderar:

Sukhasana (Lätt Pose): Sitter i kors med en rak ryggrad och avslappnade axlar
Padmasana (lotusställning): Sitter med benen i kors med fötterna vilande ovanpå det motsatta låret
Virasana (hjälteställning): Sitter på hälarna med knäna ihop och tårna pekade bakåt
När det gäller meditation inkluderar några vanliga metoder:

Andningsmedvetenhet: Fokuserar på känslan av att andningen rör sig in och ut ur kroppen
Mantraupprepning: Upprepa ett ord eller en fras, som ”Om” eller ”fred”, för att hjälpa till att fokusera sinnet
Kroppsskanning: Att uppmärksamma varje del av kroppen, börja vid tårna och arbeta upp till kronan på huvudet
Det är alltid bäst att utöva yoga och meditation under ledning av en kvalificerad lärare för att säkerställa att du gör övningarna säkert och effektivt.

Zen meditation och praktiska övningar

Zen meditation, även känd som Zazen, är en form av meditation som härstammar från den japanska Zen-buddhismen. Det innebär att sitta stilla med rak rygg och fokusera på andningen eller en kärnaföreställning, som till exempel ”om” eller ”mu”. Praktiska övningar som ofta associeras med Zen inkluderar kalligrafi, trädgårdsskötsel och kampsporter. Dessa övningar syftar till att hjälpa till att uppnå en känsla av närvaro och harmoni i det vardagliga livet.

Kalligrafi är konsten att skapa dekorativ handstil eller bokstäver med en pensel eller penna. Trädgårdsskötsel innebär skötsel och underhåll av växter och andra aspekter av en trädgård, som att klippa gräsmattan, beskära buskar och träd och plantera blommor eller grönsaker. Kampsport är en mängd olika stridstekniker som tränas för självförsvar, sport eller fysisk kondition.

Vipassana meditation ocg praktiska övningar

Vipassana meditation är en form av buddhistisk meditation som fokuserar på att utveckla insikt och förståelse för själva verkligheten genom att studera sin egen kropp och sinnet. Övningarna innefattar ofta att fokusera på andningen och att observera känslor, tankar och kroppens sensationer utan att döma eller försöka förändra dem. Det kan också innefatta att meditera i längre perioder, ibland upp till tio dagar, under ledning av en erfaren lärare. Övningarna är praktiska och syftar till att hjälpa individen att hantera stress och problem och för att uppnå en högre grad av medvetenhet och inre frid.

MBSR (Mindfulness-based stress reduction) och praktiska övningar

MBSR (Mindfulness-based stress reduction) är en form av mindfulness-baserad terapi som utvecklades av Jon Kabat-Zinn på University of Massachusetts Medical Center. Det är en kliniskt beprövad metod för att hantera stress, ångest och depression. MBSR innefattar både teoretiska utbildning och praktiska övningar. Övningarna syftar till att hjälpa individen att bli mer medveten om sin kropp, sinnet och omgivningen och att hantera stress och problem på ett mer hälsosamt sätt.

Praktiska övningar innefattar:

 • Body scan: Detta är en övning där individen lägger sig ner och fokuserar på olika delar av kroppen, från fötterna till huvudet, för att bli medveten om eventuella spänningar eller obehag.
 • Sitting meditation: Detta är en övning där individen sitter stilla och fokuserar på sin andning eller ett mantra för att träna sin koncentration och medvetenhet.
 • Yoga eller andra fysiska övningar: Dessa övningar syftar till att samordna andning och rörelse för att öka medvetenheten om kroppen och minska stress.
 • Mindful eating: Detta är en övning där individen fokuserar på att äta med full medvetenhet, notera smaker, konsistenser, färger och lukter.

MBSR är en kort och intensiv kurs, vanligtvis 8 veckor. Övningarna kan sedan utföras på egen hand som en del av en regelbunden meditation och mindfulness-praxis.

Chakra meditation

Chakra meditation är en form av meditation som syftar till att balansera och förstärka de sju chakrorna (energicentra) i kroppen. Dessa chakror är placerade längs ryggraden och varje chakra är förknippat med specifika känslor och kroppsdelar. Praktiska övningar som yoga, tai chi och qigong kan också hjälpa till att balansera chakrorna. Andra metoder för att stärka chakrorna är att fokusera på färger, ljud och dofter som är associerade med varje chakra, och att använda stenar och kristaller som kan hjälpa till att balansera chakrorna.