Hjärt och lungräddning

Hjärt- och lungräddning är en akut första hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös och inte andas.

Genom att blåsa in luft genom munnen eller näsan så tillför du ytterligare syre. Att omväxlande kombinera 30 bröstkompressioner med 2 inblåsningar kallas HLR (hjärt-lungräddning).

Olyckor händer varje dag. Du vet aldrig när och vem som kommer att behöva din hjälp. Det kan vara någon i familjen, en vän eller en arbetskamrat. Nästa gång det händer kan det vara du som är först på plats. Då kommer du att känna dig stolt, eftersom du visste vad du skulle göra och du gjorde ditt bästa oavsett hur det går. 

Enkla steg som räddar liv! 

  • Ringa 112 innan du börjar ge hjärt-lungräddning .
  • använd telefonens högtalare och avbryt inte samtalet

1. Kontrollera medvetandet

  • Skaka försiktigt i axlarna och prata med personen tex hallå hur mår du .Prata med och lugna personen även om hen kanske inte svarar så kan det vara så att hen hör vad som händer runt om .

2. Kontrollera andning och skapa friluftväg

  • Om personen är medvetslös ,böj personens huvud bakåt, se efter om bröstkorgen rör sig. Du kan också lyssna och känna efter andetag mot din kind.Hos en medvetslös person slappnar alla muskler av, även tungan. Tungan kan då blockera luftvägen, så att personen inte kan andas. När huvudet böjs bakåt så sträcks tungan framåt och luftvägen öppnas.

3. Bröstkompressioner 30 gånger

  • Bröstkompressioner är när du placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanpå. Tryck ner bröstkorgen ca 5 cm. Tryck 30 gånger, hårt och snabbt.Du trycker ned och släpper upp bröstbenet för att hjälpa till att pumpa runt blodet i kroppen.Du kanske inte ser någon förbättring i personens tillstånd, men ge inte upp
  • Bröstkompressioner köper tid och förbättrar personens överlevnadschanser avsevärt.
  • På barn ett till tolv år använder du en eller två händer och trycker ned bröstbenet fyra till fem centimeter.
  • På barn under ett år räcker det att du använder två fingrar för att trycka ned ungefär en tredjedel av bröstkorgens djup.

4. inblåsning

Om du kan och vill så kan du efter 30 bröstkompressioner göra två inblåsningar genom personens mun eller näsa:

  • Växla sedan till att göra inblåsningar med mun mot mun-metoden. Slut dina läppar runt personens mun och Kläm samtidigt ihop näsan med hjälp av tummen och pekfingret, blås långsamt och försiktigt in luft tills det syns att bröstkorgen höjer .Du ska alltid göra två inblåsningar efter varandra. Om du inte kan göra inblåsning genom munnen, håll igen munnen och blås genom näsan.
  • På spädbarn, barn under ett år, är ansiktet så litet att det är enklast att sluta läpparna runt både näsa och mun samtidigt.
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är HLR.jpg
Ladda ner gratis HLR affischer


Särskilda rekommendationer vid coronavirus

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat särskilda rekommendationer till allmänheten på grund av rådande utbrott av 

Covid-19, coronavirus. De nya råden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är hjart.jpg

Lär dig hjärt-lungräd