Onlinevård

E-Tjänster inom vården​

 • Air Smart Spirometer : En liten och billig spirometer som ansluts till en smartphone och mäter lungfunktionen.​
 • Bildtelefoni möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk​
 • Coala Life : Utrustning för självscreening och analys av hjärtats EKG och ljud med hjälp av en liten, trådlös mätare som kopplas till en smartphone där man även kan få rådgivning av vårdgivare.
 • E-Frikort – digitalt högkostnadsskydd: Patientavgifter registreras digitalt. Beräkningen av perioden för högkostnadsskyddet görs automatiskt för vårdgivare som är anslutna till e-Frikort. Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1150 kronor för besök i öppenvården. Sen får du ett så kallat frikort. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus, till exempel om du gör ett besök på en vårdcentral eller en mottagning på sjukhuset. 
 • Folktandvården Online: Folktandvården Online är digitala klinik! Ladda ner Appen du kan enkelt och smidigt träffa tandläkare i videosamtal och kan få hjälp och råd på distans.
 • Hälsocoach online: Hälsocoach online är för dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka eller förändra dina alkoholvanor. Hälsocoach online är till för dig som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland.
 • IBD Home, en mobilbaserad tjänst för att underlätta vardagen​,för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom .
 • Internetbehandling med KBT-Närhälsa: Via Närhälsans vårdcentraler kan du med depression, ångest och sömnsvårigheter få behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet.
 • Kry. Du kan alltid träffa en läkare, psykolog eller sjuksköterska via video i kry app
 • ​ Läkare hembesök: Hembesök av läkare i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund, Örebro, Västerås Alla dagar 8:00-22:00010-179 87 00. Det kostar 1295 kr. Då ingår det i priset läkarundersökning, provtagning samt utfärdande av intyg och förskrivning av recept om det behövs.
 • Mindler. Mindler är en digital vårdgivare som har över 300 legitimerade KBT psykologer. Du väljer själv vem du vill prata med. Det kostar alltid 100 kronor och om du har frikort är det kostnadsfritt.
 • Närhälsan Online: Träffa psykolog, sjuksköterska eller läkare direkt i din mobil. Ladda ner appen och och boka tid.
 • Rehab vid covid-19: Du kan träffa fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped i ett digitalt vårdmöte och påbörja eller följa upp din behandling.
 • Taltjänster och Tolkhjälp: Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.
 • Tummy Lab : En app med mat- och symtomdagbok för personer med magbesvär som analyserar​ vad man äter och hittar individuella samband mellan kost och symtom.​
 • Werlabs: hälsokontroller via professionell blodanalys, man kan välja mellan många olika tester och snabbt få sina provsvar med läkarkommentar.​