Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller   ​

 Språk​

Tolkcentralerna i Sverige

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.     ​

Bildtelefoni möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk​