Medicinska webbplatser

 • Diabeteshandboken​: Är en problembaserad uppslagsbok för patienter och alla inom vården som kommer i kontakt med diabetespatienter.
 • Folkhälsomyndigheten​: Folkhälsomyndigheten är en svensk statlig myndighet som har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten verkar för en god folkhälsa och arbetar för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot
 • Internetmedicin.se: Verktyget för läkare i svenska sjukvården. Aktuella behandlingsöversikter med symtom, diagnostik, behandling skrivna av experter.
 • Medicinska instruktionsfilmer: Samlingsplattformen för medicinska instruktionsfilmer
 • .Rikshandboken i barnhälsovård : Rikshandboken i barnhälsovård (www.rikshandboken-bhv.se) är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården. Rikshandboken är ett kunskapsstöd och en metodhandledning med riktlinjer om barns hälsa och utveckling i åldern 0 till 6 år.
 • SBU​: SBU är ett kunskapscentrum för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Sällsynta diagnoser: Du hittar information till ett antal av de sällsynta diagnoser ,ovanlig diagnoser och sällsynt sjukdomar med föreningar & hemsidor och information.
 • Tema Kroppen 1177.se​: Här kan du läsa om hur kroppen fungerar. Du kan till exempel läsa om olika delar av kroppen, såsom muskler, leder, celler, könsorgan och urinvägar. 
 • Vårdverktyget​: Provtagningsanvisningar & laboratorier (Vårdverktyget). Länkar till provtagningsanvisningar och laboratorier i Sverige. 
 • Vårdhandboken​: Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet. Allt fler kommuner och regioner tar beslut om att använda de nationella metoderna och riktlinjerna i Vårdhandboken. Vårdhandboken används även i vårdutbildningar både på universitet och gymnasier och innehåller förutom texter även filmer och bildspel, test i 70 ämnen samt flera hundra illustrationer och foton.
 • WHO läkemedelslista : WHO: s modelllistor över viktiga läkemedel har uppdaterats vartannat år sedan 1977.