Sex Hjälp

  • klamydia.se: Beställ gratis klamydiatest och kolla ditt svar på nätet
  • Kunskapscentrum för sexuell hälsa : Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar för allas rätt till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor – genom hela livet.
  • Könsmottagningen Sahlgrenska: På Könsmottagningen kan du kan testa dig för sexuellt överförbara infektioner som går under smittskyddslagen, såsom klamydia, gonorré, syfilis och hiv.
  • Könsmottagning – Borås: På könsmottagningen utreds och behandlas personer med avseende på sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Könsmottagning- Nu-sjukvården: På könsmottagningen utreds och behandlas personer med avseende på sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Könsmottagning – Norrbotten: På könsmottagningen utreds och behandlas personer med avseende på sexuellt överförbara sjukdomar.
  • Maria Ungdoms sex: Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning vänder sig till dig som är upp till 25 år.
  • Mika: Mikamottagningen vänder sig till personer, oavsett ålder, kön och sexuell identitet, som har erfarenhet av sex mot ersättning, arbete på sexklubb och/eller är utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Även partner och anhöriga kan kontakta Mika.
  • Resu : Man kan ibland uppleva att sexlivet inte funkar som det ska. Det kan bero på allt från sviktande erektion, sjukdom, bristande lust eller smärta vid sex.
  • Sexualmedicinskt centrum : Sexualmedicinskt centrum är en mottagning med klinisk behandlingsverksamhet och ett kunskapscentrum med fokus på sexuella frågeställningar. Mottagningen är anpassad så att alla över 23 år – oavsett sexualitet, könsidentitet, genusuttryck, funktionsnivå, förutsättningar i livsvillkor, etnisk, kulturell eller religiös bakgrund- ska känna sig tilltalade och professionellt bemötta.