Sällsynta diagnoser

Här nedan hittar du information till ett antal av de sällsynta diagnoser ,ovanlig diagnoser och sällsynt sjukdomar med föreningar & hemsidor och information.

Lista på sällsynta och ovanliga diagnoser

Från A – Ö

  • BWS – Beckwith-Wiedemanns syndrom 
  •  EB/Debra Epidermolysis Bullosa
  • EDS Riksförbund Sverige Ehlers-Danlos syndrom
  • ED– Ektodermal Dysplasi
  • VACTERLVertebra(kota), Anal, Cor(hjärtat), Tracea(luftstrupen), Esofagus(matstrupen), Ren(njure), Limb(extremiteter)

Mer information om vården och strategier kring sällsynta diagnoser.

  • NFSD | Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser 

Några Europeiska och internationella sidor som kan vara till hjälp: