Rättigheter och skyldigheter i vården

  • Hitta hjälpmedel​: Hjälpmedel kan vara till hjälp för dig. Det kan också behövas som en del i din behandling eller återhämtning.
  • Patientlagen, info: Patientsäkerhetslagen är en svensk lag som antagits av riksdagen .Lagens syfte är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård.
  • Patientlagen, info SKL: I patientlagen samlas de mest grundläggande bestämmelserna om patientens ställning inom hälso- och sjukvården.Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell planering.
  • Patientsäkerhet: Du hittar information om det nationella patientsäkerhetsarbetet som vänder sig till hälso- och sjukvården och tandvården.
  • Vårdgarantin​: Du ska inte behöva vänta för länge för att få den kontakt eller behandling du behöver i hälso- och sjukvård, därför finns det en vårdgaranti. Om vårdgarantin inte kan uppfyllas har du rätt till vård hos en annan vårdgivare.
  • Vårdplan: Du har rätt till en skriftlig vårdplan. En vårdplan omfattar målsättning, planering,genomförande och utvärdering av din vård.
  • Väntetider i vården: Vårdgarantin anger väntetider för besök, behandlingar och operationer på vårdenheter.