Psykisk hälsa

  • Frisk och fri – riksförening mot ätstörning: Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är en ideell förening som startade redan 1983 i Stockholm och blev riksförening 2003 med stöd av Allmänna Arvsfonden. Idag finns runtom i hela landet och syftar till att finnas överallt där det finns behov av stöd för de som är drabbade av ätstörningar och deras närstående.
  • Mind​: Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion.
  • Psykologiguiden​: Finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. 
  • Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd: SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god vän genom suicid.
  • Svenska ångestsyndromsällskapet​:Ger stöd till dig med ångest och till dina närstående.
  • Wemind​: Psykiatrisk vård med effektiva behandlingsmetoder och mätbara resultat. WeMind driver 17 psykiatriska mottagningar på uppdrag av fyra regioner.