Kvinnor-Våld och Våldsutsatta

  • INFPREG​ : INFPREG är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
  • Kvinnofridslinjen​: Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.
  • NCK: Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor.NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. 
  • Kvinnojour- Terrafem, andra språk​: Terrafem är en feministisk ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans
  • Kunskapscentrum för kvinnofrid​: kunskapsbank är en webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
  • Könststympning – ett stöd till hälso- och sjukvårdens arbete​: Socialstyrelsen som resurs i arbete med könsstympning av flickor och kvinnor.
  • Riksorganisation för tjej- och kvinnojourer i Sverige​: Roks vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man.
  • Stödcentrum mot incest, Rsci​: Sveriges äldsta och största stödförening för vuxna som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn
  • VKV, Västsvensk portal om våld i nära relationer: Våldinärarelationer.se är en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.