Jourcentraler i Örebro

Nr Jourcentral  Stad Telefon Öppet tider Adress 
Vårdcentralsjouren Karlskoga, 
Baggängens VC  
Karlskoga Direkt:      0586- 666 86 Växel: 0586- 660 00  Mån-Fre  
17-21  
Lör-Sön  
10-21  
Baggängsvägen 59  
Vårdcentralsjouren Kumla, 
Fylstamottagningen 
Kumla   Direkt:      019- 602 91 00 Växel: 019-602 10 00  Mån-Fre  
18-21  
Lör-Sön  
13-21  
Sörbyvägen 8  
Vårdcentrals
jouren Lindesberg  
Lindesberg Direkt:      0581- 851 58 Växel: 0581- 850 00 Mån-Fre  
17-19  
Lör-Sön  
09-14  
Lindesbergs vårdcentral  
Vårdcentralsjouren Örebro Örebro   Växel:       019- 602 10 00  Mån-Fre  
17-21 Lör-Sön  
08-21  
Ribbingsgatan  6-8