Jourcentraler i Kronobergs län

Nr Jourcentral  Stad Telefon Öppet tider Adress 
Jourläkarcentralen Växjö  Växjö Direkt: 0470-58 78 00    
Mån-Fre 
17 –
21 
Lör-Sön 
08– 21  
Södra Järnvägsgatan 22 
Primärvårdsjour, Västra Kronoberg  kronoberg  Direkt:   
Primärvårdsjour, Östra kronoberg  kronoberg  Direkt: Mån-Fre 
17 – 08 
Lör-Sön 
00– 24  
Värnamo sjukhus, Doktorsgatan, södra entrén, plan 2. 
Närakut  Värnamo  Värnamo Direkt: 1177 Mån-Fre 
17 – 22 
Lör-Sön 
10– 22    
Värnamo sjukhus, Doktorsgatan, södra entrén, plan 2.