Internetbehandling med KBT

Kognitiv terapi+Beteendeterapi  = KBT

KBT kan något förenklat sägas vara en integration av två terapiformer, kognitiv terapi och beteendeterapi.​

Web.Internetpsykiatri.se

Hur anmäler du dig till KBT på internet ?​
Du behöver ingen remiss utan kan själv läsa mer om hur​
du anmäler dig på internetpsykiatri.se!​