Framtidens vård är Digitaliseringen

Digitaliseringen av vården är nästa valfrihetsrevolution
Modern teknik och digitalisering ska hjälpa både patient och personal i framtidens vård.

Dagens sjukvårdssystem står inför stora utmaningar över hela världen. Ökande kostnader, vårdköer och resursbrist. Nya, effektivare behandlingsmetoder utvecklas ständigt.​

Artificiell Intelligens

Robotar och sofistikerade AI-program kommer nog aldrig att helt ersätta läkare och sjuksköterskor, men de möjliggör nya vårdprocesser med betydligt mera personifierad vård och stöd för prevention, sammantaget förbättrar detta vårdkvaliteten och transformerar dagens sjukvård för alla typer av patienter.​

Tillämpningen för AI

Den mest uppenbara tillämpningen för AI är att processa stora databaser på mycket effektivare sätt för att möjliggöra vård som är anpassad för varje individ och bygger på de senaste medicinska rönen. De svenska medicinska kvalitetsregistren får med AI en stor utvecklingspotential.

AI-revolutionen

kan även revolutionera nyttan med journalsystem och beslutsstöd. Ett illustrativt exempel är det patient-centrerade projektet DeepMind Health som NHS i Storbritannien driver tillsammans med Google. Ett annat exempel är IBMs project Medical Sieve där man bygger nästa generation av en “kognitiv assistent” som kan analysera bilder inom radiologi och kardiologi snabbare och tillförlitligare, målet är att mänskliga radiologer bara ska analysera de mest komplicerade fallen där mänsklig bedömning adderar värde.

Telemedicinska lösningar

Ett annat område som AI kommer att revolutionera är online rådgivning och processen inför och under ett vårdbesök. Här finns redan aktörer som brittiska Babylon som har en mobilapp för Telemedicin som nu får AI-stöd för att förebygga och diagnosticera sjukdomar.​

Mycket viktig aspekter ​
är att digitaliseringen kan leda till en mera likvärdig vård i form av att alla vårdgivare får tillgång till ett smidigt digitalt beslutsstöd som gör att den kan arbeta enligt kontinuerligt uppdaterad för varje typ av patient. Dessa riktlinjer säkrar att alla får bästa möjliga behandling utifrån sina individuella förutsättningar och oberoende av vilken läkare man träffar.​
Det finns många som fokuserar på alla tänkbara risker och hot som kan uppstå med denna utveckling, dessa är givetvis viktiga att analysera och hitta sätt att hantera. Men vårdens växande utmaningar löses inte av det utan av lösningsorienterade pionjärer som ser de positiva möjligheterna och vågar testa nya verktyg och nya sätt att arbeta.​
Uppmuntra och samverka med dessa pionjärer, vare sig de verkar inom den offentliga vården eller i den nya hälsosektorn. Då skapar vi förutsättningar för en bättre sjukvård i Sverige med lösningar som också kan spridas över världen.​