Hjälplinjer

 • Alkohollinjen​: Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. 
 • BRIS-Barnens rätt i samhället​: Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. 
 • BRIS Vuxentelefon​: Här hittar du stöd och information kring frågor som rör barn. Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år kan du ringa Bris vuxentelefon
 • Föräldrarföreningen mot narkotika​: Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, länk-organisation vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon, kamrater samt övriga anhöriga.
 • Jourhavande kompis-Röda korset: ​Röda Korsets Ungdomsförbund är en självständig religiöst och politiskt obundna medlemsstyrd ungdomsorganisation som har ansvar för rödakorsrörelsens verksamhet för barn och unga i Sverige. 
 • Jourhavande medmänniska​: Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för alla människor som önskar någon att tala med. 
 • Jourhavande präst​: Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.
 • Kvinnofridslinjen​: Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen.
 • Kvinnojour – andra språk, Somaya​:Somayas tjejjoursverksamhet kan erbjuda stöd och rådgivning via jourtelefon samt via e-mail. 
 • Kvinnojour – andra språk, Terrafem​:Terrafem  är en ideell feministisk organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.
 • Noaks ark – frågor om hiv​: Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste.
 • Preventell-Hjälplinje vid sexuellt problembeteende: PrevenTell är en hjälplinje dit du som är orolig för din, eller någon annans, sexualitet kan ringa anonymt.​
 • Chatt för barn, ungdom som utsätts för hedersrelaterat våld, förtryck​: Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.
 • Rädda barnen, Om ett barn far illa​: Rädda Barnen är en global barnrättsorganisation som funnits sedan 1919., kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet och finns i över 120 länder, inklusive Sverige. organisationen är politiskt och religiöst obundna och har FN:s konvention om barnets rättigheter.
 • Självmordslinjen – Mind: Mind är en oberoende ideell förening som arbetar för psykisk hälsa, är religiöst och partipolitiskt obundna.
 • Sluta röka linjen​: Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa. Linjen ger samtalsstöd  via telefon och chatt.
 • Stödcentrum mot incest​ : Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuellaövergrepp (Rsci) är en förening för personer som varit utsatta för sexuella övergrepp
 • Stödlinje mot spelberoende​: Stödlinjen är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. Den som kontaktar stödlinjen via telefon, chatt eller webbformulär är anonym.
 • Äldretelefonen​: Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.
 • Demens – telefonrådgivning​ : Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är idag Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga. 
 • patient och närståendeföreningar : Patientföreningar och närståendeföreningar. Här hittar du en lista med rikstäckande föreningar som erbjuder stöd genom exempelvis information och stödsamtal och övrigt.
 • Våld och våldutsatta