E-Tänster 1177

E-Tjänster inom vården

Närhälsan Digital VÅRDCENTRRAL

KRY – Läkarbesök i mobilen

Min Doktor | Läkarbesök i mobilen

Doktor 24.se

 Läkare hembesök

 Doktorn kan komma 

internetpsykiatri.Region stockholm

Vård online på alla vårdcentraler i Tiohundra

iKBT (internetbaserad KBT)

Werlabshälsokontroller via professionell blodanalys, man kan välja mellan många olika tester och snabbt få sina provsvar med läkarkommentar.​

MediCheck : Specialistläkare ger rådgivning via videomöten online, utan krav på remiss.​

TummyLab : En app med mat- och symtomdagbok för personer med magbesvär som analyserar​

vad man äter och hittar individuella samband mellan kost och symtom.​

Coala Life : Utrustning för självscreening och analys av hjärtats EKG och ljud med hjälp av en liten, trådlös mätare som kopplas till en smartphone där man även kan få rådgivning av vårdgivare.​

Air Smart Spirometer : En liten och billig spirometer som ansluts till en smartphone och mäter lungfunktionen.​

IBD Home, en mobilbaserad tjänst för att underlätta vardagen​
för personer som lever med infl ammatorisk tarmsjukdom,​
IBD, Infl ammatory Bowel Disease.​

Webbkurser-Fass användning