Distans kontakt betyder en vårdkontakt i öppenvård.där Hälso-och sjukvårdpersonal och patienter är rumsligtåtskilda. Distans kontakter kanske genom överföring av ljud och bild i kombination eller genom överföring av text.Exempel på sådana är distans kontakt via telefon,videolänk och skriftlig.