Coronavaccin och Viktiga info


Vilka slags vaccin är under utveckling och godkända !

Fem huvudspåren för att ett vaccin mot sars-cov-2: Virusvektorvaccin, dna-vaccin, rna-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade vacciner. Flera av dessa tekniker har aldrig tidigare testats i stor skala.

Hur utvecklas ett nytt vaccin?

Utveckling och tillverkning av vaccin är en mycket komplex och tidskrävande process. Det brukar normalt ta över tio år att utveckla ett vaccin från tidig forskning till myndighetsgodkännande och produktion i stor skala. Beroende på typ av vaccin och vilken sjukdom som vaccinet ska förebygga kan också tillverkningstiden variera avsevärt, från 6 månader (till exempel säsongsinfluensavaccin) till upp till 3 år. Cirka 70 procent av denna tid ägnas åt kvalitetskontroll, produktionen sker i steril miljö och kvalitetskontroller och diverse tester görs efter varje steg i produktionen. Ett enda vaccin kan innehålla hundratals olika produktionssteg. Därefter ställer distributionen krav på en obruten kylkedja fram till kliniken där vaccination ska ske.

Virusbaserade vacciner
Traditionella vacciner använder hela virus för att framkalla ett immunsvar utan att orsaka sjukdom. Dessa vacciner kan antingen använda levande som vaccinet mot påssjuka, mässling och röda hund, försvagat virus eller dödade, inaktiverade virus, såsom influensavacciner. eller proteinkomponenter av patogen som kallas antigener, till människor. Immunförsvaret känner sedan igen dessa främmande viruskomponenter och skapar ett skydd: speciella immunceller för att döda infekterade celler och specifika antikroppar för att förhindra viruset från att infektera våra celler. När en vaccinerad person stöter på viruset i framtiden, känner deras immunförsvar igen viruset och kan bekämpa det innan personen blir sjuk.

Fördelen med dessa vacciner är att de kan ge livslång immunitet genom att framkalla ett starkt immunsvar.

Nukleinsyra – DNA- och mRNA-baserade vacciner
Att utveckla nukleinsyravacciner innebär att genetiskt material förs in för att framkalla ett immunsvar mot viruset. Denna teknik har använts för att utveckla kandidatvacciner för SARS, coronavirus och zika-viruset. Dessa vacciner är stabila, stimulerar långsiktig immunitet och kan tillverkas relativt enkelt.

mRNA-vaccinteknologin kräver inte långvarig produktion av försvagade eller avdödade virus eller virusantigen. Istället injiceras mRNA, en uppsättning genetiska instruktioner som kodar för virala antigener, i kroppen. Väl inuti celler vägleds dessa instruktioner cellens processer för att producera antigenerna, som sedan kan lära immunförsvaret hur man känner igen och bekämpar en framtida virusattack. Dessutom kan RNA-plattformar också ”hjälpa” immunsystemet att få ett starkare svar på ett antigen än det som inducerats av enbart antigenet. Det genetiska materialet RNA kan ses av immunförsvaret som ”viral.” Det drar igång en process i immunförsvaret som kallas medfödd immunitet, som känner igen mönster av vanliga patogener som virus och bakterier och ökar vaccinets skyddseffekt.

Andra vacciner
Vissa vacciner använder virusproteiner, viruspartiklar och nanopartiklar för att framkalla ett immunsvar liknande det som framkallas av det naturliga viruset.

Vacciner godkända i Europeiska unionen (EU) för att förhindra COVID-19, efter utvärdering av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). 

Det aktiva innehållsämnet i Covid-19 Vaccine Moderna är mRNA som kodar för coronavirusets spike-protein. mRNA är inkapslat i lipidnanopartiklar.

Eftersom Covid-19 Vaccine Moderna inte innehåller viruset, kan det inte ge dig covid‍-‍19.

Övriga Godkända Vacciner i Världen

  • Sputnik V COVID-19-vaccin ( Ryska tillverkade). Vaccinet består av två komponenter med två olika adenovirus-vektorer, rAd26 respektive rAd5 vilka ges till patienten med tre veckors mellanrum
  • Sinopharms coronavaccin ( Kina tillverkade)