COVID-19

  • COVID-19,  Fakta & Råd

    Coronavaccin och Viktiga info

    Vilka slags vaccin är under utveckling och godkända ! Fem huvudspåren för att ett vaccin mot sars-cov-2: Virusvektorvaccin, dna-vaccin, rna-vaccin, attenuerade vacciner och proteinbaserade vacciner. Flera av dessa tekniker har aldrig tidigare testats i stor skala. Hur utvecklas ett nytt vaccin? Utveckling och tillverkning av vaccin är en mycket komplex och tidskrävande process. Det brukar normalt ta över tio år att utveckla ett vaccin från tidig forskning till myndighetsgodkännande och produktion i stor skala. Beroende på typ av vaccin och vilken sjukdom som vaccinet ska förebygga kan också tillverkningstiden variera avsevärt, från 6 månader (till exempel säsongsinfluensavaccin) till upp till 3 år. Cirka 70 procent av denna tid ägnas åt…

  • COVID-19,  Fakta & Råd,  Framtidens vård

    Nanoteknik I Medicinska Tillämpningar

    Nanoteknik I Medicinska Tillämpningar ! På 1980-talet kom nanoteknik ut. Detta är en vetenskap som studerar materiens interaktion, sammansättning, egenskaper och tillverkningsmetoder på nano skala (från atomer, molekyler till sub mikron skalor).  Nano skalan täcker intervallet från protein, DNA till organeller, Vilket ger livforskare en stadig ström av inspiration och ett brett utrymme för kreativitet.  Effekten av nanoteknik på den medicinska och hälsoindustrin blir alltmer betydande och används i medicinska applikationer som läkemedelsleverans, biomaterial, bildbehandling och aktiva implantat. En miljarddels meter Nano är en måttenhet precis som meter, kilometer och decimeter är. En nanometer är en miljarddels meter. Nanometer, eller nm, används för att beskriva saker som är mindre än en mikrometer.…