Cancer

  • Cancerfondens Cancerlinjen: Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Här får du råd och stöd i din situation. 
  • Cancerrådgivningen: Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Du kan ringa anonymt , mejla eller chatta .

På Cancerrådgivningen arbetar specialistsjuksköterskor inom cancervård och har utbildning i samtalsstöd och har tystnadsplikt. Du kan även få råd och stöd om vad du kan göra i förebyggande syfte.

  • Nära cancer – för unga som behöver stöd: Nära Cancer är ett webbstöd för unga som står nära någon som har cancer, eller som har förlorat någon i sjukdomen. Verksamheten drivs av Region Örebro län och Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.
  • Ung cancer: Du som är mellan 16 och 30 år och har eller har haft cancer eller är närstående till någon som har eller har haft cancer .
  • Standardiserade vårdförlopp : Standardiserade Vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.