Analysförteckningar

AnalysAnvändningsområdeIndikation
Referensintervall
P-ACTHadrenokortiko-tropt hormonBinjurebarks -funktion,
hypofysfunktion.
↑ Addisons sjukdom, Cushings sjukdom.i sekundär binjurebarksvikt, kortison -behandling, hypofys- och hypo -talamus -skador.
1,5-14 pmol/L
P-AFPalfafetoproteinTumörmarkör.↑ levercellscancer, testikelcancer, germinalcellstumör, levercirros, hepatit.
≥3 år (ej gravida): <6 kIE/L.Nyfödda: 50 000-200 000 kIE/L.
P-ALATalaninamino-transferasCellskador i lever, njurar, hjärta och skelettmuskulatur.↑ lever-, njur- och muskelskada.
Kvinnor: 0,15-0,75 µkat/LMän: 0,15-1,1 µkat/L
P-AlbuminVätskebalans,
leverfunktion.
↑ vätskebrist.↓ inflammatorisk aktivitet, malnutrition, brännskada, njurskada, levercirros.
<1 år: 28-47 g/L1-5 år: 35-47 g/L6-10 år: 36-47 g/L11-14 år: 37-48 g/L15-17 år: 34-49 g/L18-40 år: 36-48 g/L41-70 år: 36-45 g/L>70 år: 34-45 g/L
U-Albumin/
kreatinin-kvot
Njurfunktion.↑ njurskada.
<3,0 g/mol kreatinin
P-ALPalkalisk fosfatasLever- och gallvägssjukdom, skelettsjukdom.↑ gallstas, skelettsjukdom.↓ hypofosfatasemi.
0,5-2 år: 1,9-8,3 µkat/L2-9 år: 2,0-5,0 µkat/L9-15 år: 1,4-8,7 µkat/L15-18 årkvinnor: 0,70-4,0 µkat/Lmän: 1,2-5,6 µkat/L≥18 år: 0,70-1,9 µkat/L
P-AntitrombinTrombosmarkör.↓ ökad trombosrisk.
Vuxna och barn > 1 månad: 0,80-1,2 kIE/L
S-Antitrypsin
alfa-1-anitrypsin
Inflammations -markör.↑ inflammation, leverskada.↓ ärftlig antitrypsinbrist.
Kvinnor: 0,94-1,94 g/LMän: 0,86-1,75 g/LNyfödda: ofta något högre nivåer
P-Apolipo —
protein A1
(Apo A1)
Lipidomsättning.↓ risk för hjärt-kärlsjukdom, inflammatorisk sjukdom, diabetes, lever- och njursjukdom.
Kvinnor: 1,08-2,25 g/LMän: 1,04-2,02 g/L
P-Apolipo —
protein B
(Apo B)
Lipidomsättning.↑ risk för hjärt-kärlsjukdom,
hyperkolesterolemi, diabetes, lever- och njursjukdom.↓ hypo-beta-lipoproteinemi.
Kvinnor: 0,60-1,17 g/LMän: 0,66-1,33 g/L
P-APT-tidaktiverad partiell tromboplastintidBlödningstid.↑ förlängd tid vid brist på koagulations -faktorerna V, VIII, XI, IX, X protrombin, fibrinogen, kontroll av heparinbehandling.
26-33 s
P-ASATaspartat -amino -transferasCellskador i hjärta, lever, skelett, muskulatur, njurar.↑ hjärt-, muskel- och leverskada.
Kvinnor ≥18 år: 0,25-0,60 µkat/LMän ≥18 år: 0,25-0,75 µkat/L
P-hCG + betakedja
Koriongonadotropin
Graviditets -hormon, tumörmarkör.↑ graviditet, vissa endokrina tumörer, mola hydatidosa.
Kvinnor <50 (ej gravida): <4 IE/LKvinnor >50: <7 IE/LMän: <3 IE/L
P-BilirubinLever- och gall -vägssjukdomar, hemolytiska
tillstånd.
↑ gallstas, ökad hemolys, Gilberts sjukdom.
5-25 µmol/LNyfödda och prematura: högre värden
P-CA 125cancerantigen 125Tumörmarkör.↑ äggstockscancer, pankreascancer,
bröstcancer.
<35 kE/L
S-CDT disialo
HPLC
Alkoholmarkör.↑ hög alkoholkonsumtion.
<2 %
P/S-CEAcarcinoembryonalt
antigen
Tumörmarkör.↑ koloncancer, levercirros, kroniska inflammatoriska tillstånd.
<5 µg/L
P/S-Cerulo -plasminKopparbärande protein.↑ inflammation, östrogenpåverkan.<p1>iWilsons sjukdom, kopparbrist.
0,20-0,60 g/L
P-CKkreatinkinasMuskel -sönderfall.↑ cellskada i hjärna, hjärt- och skelett -muskulatur.
Kvinnor >6 veckor: 0,60-3,5 µkat/LMän 6 veckor-50 år: 0,80-6,7 µkat/LMän >50 år: 0,70-4,7 µkat/LNyfödda barn kan ha 2-3 gånger högre nivå än vuxna
P-CK MB
Kreatinkinas isoenzym MB
Hjärtinfarkt -markör.↑ hjärtsjukdom, muskelsjukdom.
<5 µg/L
P/S-C-peptidEndogen insulin -produktion.↑ typ 2-diabetes.↓ typ 1-diabetes.
0,37-1,5 nmol/L (prov taget fastande)
P-CRP
C-reaktivt protein
Akutfasprotein.↑ inflammatoriska reaktioner, tumör.
<3,0 mg/L
P-D-DimerTrombosmarkör.↑ djup ventrombos, lungemboli, DIC.
<0,25 mg/L
B-diffDifferential-räkning av
leukocyter.
↑ neutrofila (inflammation, bakteriell infektion); lymfocyter (mononukleos, virusinfektion, leukemi); eosinofila (allergi, parasitinfektion); basofila (benmärgssjukdom); monocyter (infektion, malignitet).
Vuxna:B-Leukocyter: 3,5-8,8 × 10<u>9<p>/LB-Neutrofila: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/LB-Eosinofila: <0,7 × 10<u>9<p>/LB-Basofila: <0,3 × 10<u>9<p>/LB-Lymfocyter: 1,1-4,8 × 10<u>9<p>/LB-Monocyter: <1,1 × 10<u>9<p>/L
B-ErytrocyterAndel röda blodkroppar.↑ polycytemi.
Kvinnor: 3,9-5,2 × 10<u>12<p>/LMän: 4,2-5,7 × 10<u>12<p>/L
B-EVFerytrocyt -volymfraktionAndel röda
blodkroppar.
↑ polycytemi, hypoxemi.↓ anemi.
Kvinnor: 0,35-0,46Män: 0,39-0,50
P-FerritinJärndepå.↑ hemokromatos, leverskada, AML-skov. ↓ järnbrist.
Kvinnor: 13-148 µg/LMän: 27-365 µg/L
P-FibrinogenKoagulation, inflammations -markör.↑ kronisk inflammation, tumör.↓ blödningsbenägenhet, trombossjukdom, DIC.
2,0-4,0 g/L
P-FolatFolsyrabalans.↓ folatbrist orsakad av bristfällig föda, malabsorption, läkemedelsbehandling.
>6 nmol/L
P-FosfatFosfatbalans.↑ hypoparatyreoidism, njursvikt, acidos.↓ hyperparatyreoidism, D-vitaminbrist, alkalos, alkoholism.
Kvinnor: 0,8-1,5-mmol/LMän: 0,7-1,6 mmol/LMän >50 år: 0,7-1,4 mmol/L
P-FSH
Follitropin
Gonad- och hypofysfunktion.↑ gonadinsufficiens.↓ hypotalamus- och hypofysskada.
Kvinnor:follikelfas: 3,5-13 IE/Lovulationsfas: 4,7-22 IE/Llutealfas: 1,7-7,7 IE/Lpostmenopaus: 25-135 IE/LMän: 1,5-13 IE/L
P-GlukosBlodsocker-balans.↑ diabetes mellitus.↓ överdosering av insulin, insulinproducerande tumörer, hypofys- och binjurebarks -insufficiens.
4,2-6,0 mmol/L
Referensintervallet förutsätter fasteprov.
P-GTglutamyl -transferasLever- och gallvägssjukdom.↑ gallstas, alkoholmissbruk, levercancer, levermetastaser.
Kvinnor ≤40 år: 0,15-0,75 µkat/LKvinnor >40 år: 0,15-1,2 µkat/LMän ≤40 år: 0,15-1,3 µkat/LMän >40 år: 0,20-1,9 µkat/L
P-Hapto -globinInflammations -markör.↑ inflammatoriska tillstånd.↓ hemolys, sjukdomar i lever och mjälte.
>13 år: 0,24-1,90 g/L
P- Plasma-Hemoglobin
Hb
Andel röda blodkroppar.↑ kronisk hypoxemi, polycytemi.↓ anemi, blödning.
<0,05 g/L
B-HbA1c
IFCC
Kontroll av medel-koncentrationen blodsocker hos diabetiker↑ otillräcklig diabetesbehandling.
<50 år HbA1c: 27-42 mmol/mol≥50 år HbA1c: 31-46 mmol/mol<52 mmol/mol är medicinskt önskvärt mål vid diabetes, dock skall behandlingsmålet sättasindividuellt utifrån en klinisk nytto- och riskbedömning.Diagnosgräns48 mmol/mol för diabetes typ II.42-47 mmol/mol är observansområde för patient som riskerar att utveckla diabetes.
P-HDL-Kolesterolhigh density
lipoprotein
Lipidomsättning.↓ risk för hjärt-kärlsjukdom vid samtidigt normalt eller högt kolesterol.
Kvinnor: 1,0-2,7 mmol/LMän: 0,80-2,1 mmol/L
P-Homo -cysteinVitaminbalans.↑ vitamin B<n>12<p>- och folsyrabrist.
Vuxna 15–65 år: <15 µmol/LÄldre >65 år: <20 µmol/L
P-IgAInfektion- och inflammations-markör.↑ lung- och tarminfektion, vissa tumörer, myelom.↓ benmärgspåverkan, medfödd IgA-brist.
>10 år: 0,88- 4,5 g/L
P-JärnJärnbalans.↑ leverskada.↓ järnbristanemi, inflamma -toriska tillstånd.
≥18 år: 9-34 µmol/L
P-KalciumKalciumbalans.↑ hyperparatyreoidism, malignitet,
sarkoidos, lymfom, njursvikt.↓ kalk- och D-vitaminbrist.
Vuxna: 2,15-2,50 mmol/L
P-KaliumVätske-, elektrolyt- och syra-bas -balans.↑ acidos, chock, binjurebarkinsufficiens, njursvikt.↓ metabolisk alkalos, kräkning, diarré.
≥1 år: 3,5-4,4 mmol/L
P-Kobalaminervitamin B<n>12<p>Vitamin B<n>12<p>-balans.↑ KML, leverskador, njurinsufficiens.↓ vitamin B<n>12<p>-brist.
Vuxna: 150-500 pmol/L
P-KolesterolLipidomsättning.↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.
≤30 år: 2,9-6,1 mmol/L31-50 år: 3,3- 6,9 mmol/L>50 år: 3,9-7,8 mmol/L
P-KortisolBinjurebarks-funktion.↑ hyperadreno -korticism, stress.↓ binjurebarks -insufficiens.
Kl. 06.00-10.00: 133-537 nmol/LKl. 16.00-20.00: 68-327 nmol/L
P-KreatininNjurfunktion.↑ njurskada.↓ malnutrition, muskelatrofi.
Kvinnor: 45-90 µmol/LMän: 60-105 µmol/L
P-LaktatMjölksyrabalans.↑ nedsatt cirkulation, t.ex. tarmischemi, chock.
Vuxna: 0,5-2,2 mmol/L
S-LDlaktat -dehydrogenasCellsönderfall, prognos och tumör -uppföljning.↑ hjärtinfarkt, maligna tumörer, hemolys, lungemboli, hepatit.
Vuxna: 1,8-3,4 µkat/LÄldre >70 år: 1,9-4,2 µkat/L
B-LeukocyterAndel vita blodkroppar.↑ infektion, inflammation, leukemi.↓ infektion, leukemi.
Vuxna: 3,5-8,8 × 109/L
P-LH<b>luteiniserande
hormon
Gonad- och hypofysfunktion.↑ underfunktion av testiklar och äggstockar.↓ organisk skada i hypotalamus eller hypofys.
Kvinnor i follikelfas: 2,4-13 IE/Lovulationsfas: 14-96 IE/Llutealfas: 1,0-11 IE/Lpostmenop: 7,7-59 IE/LMän: 1,7-8,6 IE/L
P-Lupus anti -koagulans
dRVVT
Trombosmarkör.↑ ökad trombosrisk.
P-dRVVT screen (LA1) < 42sP-dRVVTkvot (LA1/LA2) < 1,5
P-Magnesium
Mg
Magnesium-balans.↑ njursvikt, Addisons sjukdom, hypotyreos.↓ malnutrition, malabsorption, alkoholism.
0,70-0,95 mmol/L
Erc-MCHCMedelhemo-globin -koncentration.↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.↓ järnbrist, talassemi.
Vuxna: 317-357 g/L
Erc-MCVMedel –
erytrocyt –
-volym.
↑ B<n>12<p>-folatbrist, alkoholism, leversjukdom, heriditär sfärocytos.↓ järnbrist, talassemi.
Vuxna: 82-98 fL
P-MyoglobinMuskel-sönderfall.↑ hjärt- och, skelettmuskelskada, njur -insufficiens.
Kvinnor: 25-58 µg/LMän: 28-72 µg/L
P-NatriumVätske-,
elektrolyt- och syra-basbalans.
↑ vätskeförlust, intorkning, njursvikt.↓ natriumbrist, övervätskning.
137-145 mmol/L
B-NeutrofilaNeutrofila vita blodkroppar.↑ inflammatorisk reaktion.↓ benmärgsskada, leukemi.
Vuxna: 1,7-8,0 × 10<u>9<p>/L
P-OrosomukoidInflammations-markör.↑ inflammation.↓ nefrotiskt syndrom, levercirros.
0,52-1,17 g/L
P-OsmolalitetVätskebalans.↓ hyponatremi.
280-300 mosmol/kg
U-OsmolalitetNjurfunktion.↓ vid nedsatt förmåga att koncentrera urin.
>750 mosm/kg efter 8-10 h vätskekarens
P-OsteokalcinSkelett-omsättning.↑ ökad bennybildning, osteoporos, hyper -paratyreoidism.
Vuxna: 10-43 µg/L
P-Pankreas -amylasBukspottkörtel-inflammations-markör.↑ bukspottkörtelinflammation.
0,15-1,10 µkat/L
U-pHNjurfunktion.↑ njurtubuliskada.
5,2-8,2
P-PK (INR)protrombin -komplexKoagulation.↑ Waranbehandling, vitamin K-brist, levercirros, nedsatt funktion av koagulationsfaktor II, VII, X.
<1,2 INR
P-ProgesteronGonadfunktion.↑ ofullständig placentaavgång, mola hydatidosa, koriokarcinom.↓ utebliven ägglossning.
Kvinnor iFollikelfas: <2,8 nmol/LOvulationsfas: <38 nmol/LLutealfas: 5,8-76 nmol/LPostmenopaus: <0,60 nmol/LMän: <0,60 nmol/L
P-ProlaktinGonad- och hypofysfunktion.↑ prolaktinom, skador i hypotalamus, njurinsufficiens.
Kvinnor: 65-470 mIE/LMän: 65-400 mIE/L
P-Protein CTrombosmarkör.↓ ökad trombosrisk.
Vuxna: 0,70-1,30 kIE/L
P-Protein STrombosmarkör.↓ ökad trombosrisk.
Män: 0,65-1,40 kIE/LKvinnor: 0,50-1,20 kIE/L
P-PSAprostata -specifikt antigenTumörmarkör för prostatacancer.↑ prostatacancer, prostatahyperplasi, prostatit.
<50 år: <2,0 µg/L50-69 år: <3,0 µg/L70-80 år: <5,0 µg/L>80 år: <7,0 µg/L
P- PTH
Paratyrin
Kalciumbalans.↑ hypokalcemi, hyperparatyreoidism.↓ hyperkalcemi, malignitet, hypopara -tyreoidism.
1,6-6,9 pmol/L
B-RetikulocyterNybildning av röda blodkroppar.↑ anemi.↓ pure red cell anemia, benmärgsskada, bristsymtom.
Vuxna: 28-120 × 10<u>9<p>/L
S-S 100 BHjärnskade-markör.↑ hjärnskada, melanommetastas.
Vuxna: <0,10 µg/L
B-SRsänknings -reaktionInflammations-markör.↑ inflammation, njurcancer, temporalis -arterit, polymyalgi, myelom.
Kvinnor: <50 år <20 mmKvinnor: >50 år <30 mmMän: <50 år <15 mmMän: >50 år <20 mm
P-T3, frittfritt trijodtyroninTyreoidea-funktion.↑ hypertyreos.↓ hypotyreos.
0-6 dagar: 2,7-9,7 pmol/L >6 dagar-3 månader: 3,0-9,3 pmol/L >3-12 månader: 3,3-9,0 pmol/L >1-6 år: 3,7-8,5 pmol/L >6-11 år: 3,9-8,0 pmol/L >11-20 år: 3,9-7,7 pmol/L >20 år: 3,6-6,3 pmol/L
P-T4, frittfritt tyroxinTyreoidea-funktion.↑ hypertyreos.↓ hypotyreos.
0-6 dagar: 11-32 pmol/L >6 dagar-3 månader: 12-28 pmol/L >3-12 månader: 12-26 pmol/L >1-6 år: 12-23 pmol/L >6-11 år: 13-22 pmol/L >11-20 år: 13-21 pmol/L >20 år: 12-22 pmol/L
P-TIBC<b>järnbindande
kapacitet
Järnbindande kapacitet.↑ järnbrist.↓ kraftig inflammation.
≥18 år: 47-80 µmol/L
P-TriglyceriderLipidomsättning.↑ risk för hjärt-kärlsjukdom.
≥18 år: 0,4-2,6 mmol/L
B-TrombocyterAndel
trombocyter.
↑ inflammatoriska tillstånd, myeloproliferativ sjukdom.↓ leukemi, myelom, metastaserande tumörer – -, – -idiopatisk tromocytopen purpura, DIC.
Kvinnor: 165-387 × 10<u>9<p>/LMän: 145-348 × 10<u>9<p>/L
P-Troponin THjärtinfarkt-markör.↑ hjärtinfarkt.
<15 ng/L
P-TSHtyreoidea -stimulerande
hormon
Tyroidefunktion.↑ hypotyreos.↓ tyreotoxikos, stress.
0,40-3,7 mIE/L
P-UratUrinsyra-balans.↑ gikt, njurinsufficiens, hypertoni, hyperkalcemi.↓ leverskada, ulcerös colit.
Kvinnor <50 år: 155-350 µmol/LKvinnor ≥50 år: 155-400 µmol/LMän: 230-480 µmol/L
P-UreaKvävebalans.↑ uremi.
Kvinnor 18-50 år: 2,6-6,4 mmol/LKvinnor >50 år: 3,1-7,9 mmol/LMän 18-50 år: 3,2-8,1 mmol/LMän >50 år: 3,5-8,2 mmol/L
S-ZinkZinkbalans.↓ malabsorption, malnutrition, sepsis, stress.
11-18 µmol/L
P-Östradiol
E2
Gonad- och hypofys-funktion.↓ utebliven menstruation.
Kvinnor iFollikelfas: 45-855 pmol/LOvulationsfas: 150-1460 pmol/LLutealfas: 80-1250 pmol/L