Alkohol, droger, tobak och spelmissbruk

  • Alkohollinjen : Alkohollinjen erbjuder stöd för personer som vill förändra sina alkoholvanor men också för dem som oroar sig för någon annans alkoholvanor.
  • AA, Anonyma alkoholister : Anonyma Alkoholister är en ideell, global gemenskap av människor , som träffas för att tillsammans uppnå och behålla varaktig  nykterhet.
  • Alna : Alna hjälper företag och organisationer att hantera frågor om skadligt bruk
  • Alkohol­profilen : är ett snabbt, anonymt test på nätet som visar svart på vitt svar om du är i riskzonen.
  • Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning : sprider fakta om alkohol och andra droger i samhället.
  • Dopingjouren-Drugsmart: Tillhandahålla korta faktatexter med information om beroende, verkningar och möjliga skador man kan få av olika droger.
  • Kunskapsguiden: Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. 
  • Missbruk Och Beroende : Mind grundades 1931 och hette ursprungligen Sfph (Svenska föreningen för psykisk hälsa).
  • Sluta röka linjen: Sluta-Röka-Linjen är en kostnadsfri stödlinje för alla som har funderingar kring att sluta röka eller snusa.
  • Stödlinje för spelberoende: Stödlinjen är en nationell stödinsats för personer som spelar om pengar och deras anhöriga. 
Hjälp Linje