Akutvård av Tandskador

Snabb och korrekt behandling av tandskador är en viktig förutsättning för ett bra behandlingsresultat.
På den här sidan hittar du nyttiga instruktioner för vad du ska göra om olyckan är framme.

Akuta råd vid utslagen tand:
Tandskador bör alltid undersökas av en tandläkare snarast så möjligt. Om det rör sig om allvarligare tandskador, kan man också kontakta akutmottagningen.

 • Hitta tänder, Oavsett om tanden bryts i hälften eller om hela tanden faller ut, om det inte finns någon omedelbar livsfara, rekommenderas att du hämtar den så snart som möjligt föratt lämnna till tandläkaren. När du plockar upp tänder, bör du undvika att röra tändernas rötter. Det är bättre att ta kronorna med fingrarna, även om de förlorade tänderna är smutsiga, borsta inte dem för att inte påverka resultatet av framtida behandling.
 • Små barn slår ofta ut sina mjölktänder. Skadorna drabbar typiskt framtänderna, i synnerhet i överkäken, och ofta kommer läppen, tandköttet och/eller munnens slemhinnor till skada.Försök inte sätta tillbaka en utslagen mjölktand. Det kan skada den permanenta tanden som växer under.Tandskadorna kan bestå i att tanden slås loss. Tanden kan också tryckas in i käken, gå av eller slås ut helt ur munnen. Tandskador kan vara mycket smärtsamma och bör alltid undersökas av en tandläkare så snabbt som möjligt.I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort mjölktanden för att säkerställa en normal utveckling av den permanenta tanden. Om den skadade mjölktanden inte är i vägen för den permanenta tandens anlag, som ligger i tät förbindelse med mjölktandens rot, väntar man normalt på att tanden växer fast igen. Detta tar i regel 2-3 veckor. Mjölktänder som har tryckts in i käken, växer i de flesta fall ut igen efter ca. 3-8 veckor.

Blötlägg lösningen, Om en permanent tand slås ut ur munnen, sköljs eventuell smuts av försiktigt under rinnande vatten. Håll tanden i kronan – roten får inte röras.En tand som torkat ut får svårt att fästa i tandbenet igen.Ta tag i den så kallade krondelen, som är den vitare delen av tanden. Skölj tanden och speciellt tandroten i rinnande kallt vatten eller steril koksaltlösning i cirka tio sekunder.Rör inte tandroten.

Sätts permanent tanden på plats, Om det är möjligt, sätts permanent tanden på plats i tandhålet med ett lätt fingertryck.Bit ihop på en näsduk eller liknande.Du kan också förvara den under tungan eller i munhålan (kinden) men du måste undvika att svälja den av misstag. Om det inte är möjligt att förvara tanden i munnen (om den skadade t.ex. är medvetslös eller om det rör sig om ett litet barn) kan tanden förvaras i ett glas mjölk eller  koksaltlösning eller i ens egen saliv eller vatten under transporten till behandlingsstället.Slå inte in de trasiga tänderna med toalettpapper , vilket skulle påverka effekten av återfästningen.Uppsök tandläkare så snabbt som möjligt. Det är störst chans att tanden växer fast igen om skadan åtgärdas inom två timmar.

Blödande tänder, Om det blir blödning, använd en ren gasbindning för att försiktigt trycka för att stoppa blödningen. När blodet slutar kan du se om det finns andra skador., trycket inte borde vara för starkt.Om blödningen inte avstannat efter 30 minuters tryck i upprätt läge rekommenderas att du söker akuttandvård så snart som möjligt.

 • Svullnad Tandskött , Om du upptäcker att tandköttet är svullet eller har blåmärke kan du göra is kompress för att lindra obehaget inom 1 till 2 dagar efter skadan. Undvik dock direktkontakt av is paketet med huden när du lägger på is. Det är bäst att linda is paketet med en handduk och på ca 10 till 15 minuter för en enda is applikation för att undvika frostskador. Men om problemet med tandsvullnad fortsätter, eller om det plötsligt svullnaden blir kraftigt på kort tid, rekommenderas det att du omedelbart besöker akutvård..
 • Missfärgning av tänderna: Du bör fortsätta att följa förändringarna i tändernas färg några dagar efter skadan . Om tänderna verkar mörkröda, brungula, gråa och andra avvikelser kan du vara symtom på infektion. Det rekommenderas att kontakta tandläkaren.
 • Lindra smärta med receptfria smärtstillande medel ,Pröva att lindra smärta med smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, till exempel Alvedon eller Panodil.
 • Munhygien, Det är viktigt att hålla tänderna och tandköttet riktigt rent för att uppnå en snabb läkningsprocess. Om det bara är tanden som är skadad och det inte finns några sår på tandköttet och/eller på munslemhinnorna, borstar man tänderna som vanligt. Man skall kontrollera att skenorna och tänderna är helt rena efter tandborstningen.

Tips !

 • Skonsam kost ,Ät lättuggad mat den närmaste tiden efter olyckan. Undvik att tugga med den skadade tanden.Under denna period är det viktigt att skona tanden så mycket som möjligt och därför bör man undgå hårda matvaror, dock behöver kosten inte vara flytande.
 • Användning av napp hos små barn, bör också begränsas så mycket som möjligt.
 • Är det en större bit som är borta kan tanden ofta byggas upp igen med en plastfyllning. Är det en mindre bit kan tanden behöva slipas till lite för att inte kännas vass.
 • En skadad tand kan bli öm och känslig för beröring. Ömheten kommer inte alltid direkt efter skadan utan kan börja efter flera dagar, och kan vara till exempel symptom på en inflammation.Tanden kan också börja ändra färg, oftast till en mörkare nyans, flera veckor eller månader efter en skada. Det beror ofta på att nerverna i tanden har dött eller kan även tyda på en infektion.
 • Om du efter ett trauma har svårt att gapa eller bita ihop eller om bettet känns annorlunda, kan det bero på en käkfraktur som du får söka vård.
 • Symptomen på rotinflammation är smärtor och kraftig svullnad och rodnad omkring den skadade tanden. Om det uppstår misstanke om infektion, är det viktigt att komma under behandling snabbt, så att infektionen inte sprider sig till de permanenta tänderna
 • Om tandskadan är så allvarlig att det inte är möjligt att rädda tanden, kan tanden vanligtvis ersättas av ett implantat.
 • Tändernas namn: Människan har 20 mjölktänder som man tappar som barn. Som vuxen har man 28 permanenta tänder, eller upp till 32 om man har alla visdomständer. De fyra tänderna längst fram i mitten kallas för framtänder. Intill dem sitter hörntänderna, två uppe och två nere.
Numrering av tänderna