Akut tandvård Västernorrlands län

Vid akuta tandbesvär ska du i första hand vända dig till den tandläkare du använder dig av i vanliga fall. 

Västernorrland:

Vänd dig i första hand till din egen tandläkare/folktandvårdsklinik

Måndag-Fredag 8.00-15.30

Helger klockan 10.00-11.00

Lördag-söndag och helgdagar ring till 1177 för besked om tjänstgörande jourtandläkare.

Telefon, växel: 0611-800 00

Egenvård av tandvärk