Akut tandvård Norrbottens län

Vid akuta tandbesvär ska du i första hand vända dig till den tandläkare du använder dig av i vanliga fall. 

Norrbotten:

 Om du har behov av akut tandvård under helger, ring 1177 så får du veta vilka tandvårdskliniker som har jour den aktuella helgen. 

Egenvård av tandvärk