Adresser till Tolkcentralerna i Sverige i länsordning

Region Blekinge
Tolkcentralen Karlskrona
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-73 44 12
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionblekinge.se

Region Dalarna

Tolkcentralen Dalarna

Skomakargatan 22

781 70 Borlänge

Telefon: 010 249 03 01
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regiondalarna.se

Region Gävleborg
Tolkcentralen Region Gävle
Gävle sjukhus, ingång 12
801 87 Gävle

Telefon: 026-15 51 94
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regiongavleborg.se​

Jämtlands län
Tolkcentralen Östersund
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Telefon: 063-15 31 53
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionjh.se


Jönköpings län
Tolkcentralen Jönköping
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefon: 010-242 52 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@rjl.se


Region Kalmar Län
Tolkcentralen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar, hus 13, plan 7
391 85 Kalmar

Telefon: 0480-84544
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionkalmar.se


Region Kronoberg
Tolkcentralen Växjö
JF Liedholms väg 12352 57 Växjö

Telefon: 0470-58 88 22
Allmän E-post adress: tolkcentralen@kronoberg.se

Region  Norrbotten
Tolkcentralen Luleå
Stadsvikens Hälsocentral
971 89 Luleå

Telefon: 0920-28 40 80
Allmän E-post adress: tolkcentralen@norrbotten.se

Region Gotland
Tolkcentralen Visby
Brömsebroväg 8
621 84 Visby

Telefon: 0498-26 83 19
Allmän E-post adress: tolkcentralen@gotland.se


Region Halland
Tolkcentralen Halland

Region Halland
TolkcentralenBox 113311 22 Falkenberg Telefon: 0346-56160
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionhalland.se

Region Skåne
Tolkcentralen Skåne
Lasarettsboulevarden 33 B 
291 33 Kristianstad 

Telefon: 044-19 47 30
Allmän E-post adress: tolkcentr@skane.se

Tolkcentralen kristianstad

Stockholms län
Tolkcentralen Stockholm
Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm

Telefon: 08-123 359 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@sll.se

Region Södermanland
Tolkcentralen Sörmland
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

Telefon: 016-103070
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionsormland.se


Region Uppsala
Tolkcentralen Uppsala
ST Johannesgatan 28
750 26 Uppsala

Telefon: 018-611 67 34
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionuppsala.se

Region Värmland

Tolkcentralen Karlstad
Tolkcentralen Hörselvården
651 85 KARLSTAD

Telefon: 010-831 59 67
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionvarmland.se

Gå till Hemsida

Region Västerbotten
Tolkcentralen Västerbotten
Mariehemsvägen 10
903 54 Umeå

Telefon: 090-785 74 60
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionvasterbotten.se
Region Västernorrland
Tolkcentralen Härnösand
Härnösands Närsjukvård
871 82 Härnösand

Telefon: 0611-846 40
Allmän E-post adress: tolkcentralen@rvn.se


Region Västmanland
Tolkenheten Västmanland
Habiliteringscentrum Västerås
721 89 Västerås

Telefon: 021-17 48 05
Allmän E-post adress: tolk@regionvastmanland.se

Västra Götalandsregionen
 Habilitering & Hälsa Tolk
Box 310462 24 Vänersborg
Telefon: 010 – 441 23 00
Allmän E-post adress: tc.tolkbestallning@vgregion.se

Region Örebro Län
Tolkcentralen Örebro
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Telefon: 019-602 45 00
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionorebrolan.se


Östergötlands län
Tolkcentralen Linköping
Badhusg.8
582 22 Linköping

Telefon: 010-105 99 59
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionostergotland.se