YOGA

Yoga – yogaformer och övningar

YogaYoga betyder förena/balans!- tankens, kroppens och själens förening!​Genom att regelbundet praktisera yoga skapar du balans mellan kropp och psyke och kan även öppna upp de mer andliga delarna inom dig!​Yoga innefattar metoder för att utveckla ett bättre förhållningssätt till dig själv och din omgivning!

Yoga kombinerar styrka, smidighet och avslappning! Yogan lugnar sinnetminskar din stress och ökar din kroppsmedvetenhet!

Lär dig vila i dig själv!uppnå avslappning, självkännedom!fysisk och psykisk hälsa!

​Yogan är en träningsform där du regelbundet praktiserar olika kroppsställningar (asanas) i kombination med andningsövningar (pranayama), samt använder dig av meditation och avslappning samt olika koncentrationsmetoder, bl.a. kroppslås och bälgandning.

Nedan hittar du snabblänkar till information inklusive filmer på sidan:

Historia – YogaformerYogaövningar
BakgrundBra förDen åttafaldiga vägenChakrasystemetKroppslås och bälgandningHatha yogaBikram yogaAshtanga yogaDynamisk yogaPower yogaKundalini yogaMedicinsk yogaJin yogaDetox yogaRaja yogaJnana yogaKarma yogaBhakti yogaBerget – TadasanaStående Framåtböjning – UttanasanaTriangelställning – TrikonasanaKobran – BhujangasanaHunden – Adho Mukha svansanaBarnets position – BalasanaKamelen – UstrasanaSkulderställning – Sarvangasana & Plogen – HalsanaBron – Sethu BandsanaFisken – MatsasanaSittande ryggradsvridning – Ardha MatsyendrasanaSolhälsningen – Surya NamaskarKrigaren – VirabhadrasanaBalansövningarGrodanFler Yogafilmer

Yogan hjälper dig med att skapa balans, mellan din intelligens, dina tankar, känslor och handlingar vilket gör att du även kommer uppleva en större vitalitet och närvaro i nuet, en ökad livsglädje!

Yoga integrerar kropp, sinne och själ!

744491_75527102.jpgLevayogaHathayoga, Ashtangayoga, Barnyoga…Yogaklasser med Eva Ehrnberger, Levayoga i Stockholm​För mer info se Levayoga eller maila levayoga@yahoo.seHälsosidorna rekommenderar!

Bakgrund

Yoga är en mer än 5000 årig vetenskap som har sitt ursprung inom hinduismen i Indien. Yogan har som sitt egentliga mål att utveckla adeptens självkännedom och på sikt leda till andlig utveckling. Genom regelbunden yogautövning kommer du att stärka kroppen och öka upp medvetenheten om hur din kropp och ditt psyke mår. Allt från spänningar och blockeringar i din kropp till hur beteenden, tankar och känslor styr, formar och påverkar dig! Sociala, moraliska och etiska regler ingår också inom yoga, samt vägen till ett andligt uppvaknande som är det egentliga slutmålet! – att tillsist uppnå självförverkligande och låta det individuella jaget uppgå i det absoluta medvetandet, universums ursprung, brahman (gud)! Yogasutra – den åttafaldiga vägen beskriver de olika stegen som är centrala inom yoga. Yogan anses aktivera kroppens energisystem – chakrasystemet.

Yogan har historiskt sätt delats in i fyra huvudvägar: Karma yogaBhakti yogaJnana yoga och Raja yoga.

Yoga i väst förknippas ofta med olika asanas (kroppsställningar), och ofta gör man dessa i olika serier, något som ökar kroppens styrka och smidighet. Andningsövningarna som ingår underlättar avslappningen och ökar syretillförseln till kroppen. Det finns i dag en mäng olika former av yoga och nya dyker upp allt eftersom. De har alla den traditionella yogan från Indien som ursprung men har valt att fokusera och utveckla specifika delar inom yogan. Flera populära yogaformer är mer fysiska och lägger stor vikt på olika kroppsställningar och kroppsrörelser samt andningsövningar som utförs under stark uppmärksamhet och koncentration, dessa har ofta sitt ursprung från Hatha yoga, exempelvis Ashtanga yogaDynamisk yoga och Power yoga.

Obs!Den mer kroppsligt fysiska Hatha yoga som vi känner till i väst är egentligen en underavdelning inom Raja yoga.

Yoga passar alla!

Andra former av yoga är mer introverta och inriktar sig mer på meditation och andningsövningar, exempelvis Kundalini yogaRaja yoga och Jnana yoga.

Karma yoga och Bhakti yoga är två yogafomer som mer beaktar det personliga kärleksfulla tjänandet för att kunna nå upplysning, befrielse och harmoni i livet.

Inom traditionell yoga anser man att allt styrs av en inre livsenergi/livskraft (prana), se även Energimedicin. I kroppen flödar prana i olika energikanaler (nadis), och 7 chakran är viktiga knutpunkter i kroppen där olika energikanaler möts. Varje chakra har en specifik egenskap. Genom yogaövningar anses du kunna lösa upp blockeringar i olika chakran. Se chakrasystemet.

Notera:

Vid meditation som ingår i flera yogaformer så ökar hjärnvågorna för Alfavågor (8-13Hz) som uppstår vid avslappning samt Thetavågor (4-8Hz) som uppstår när du sover. Se även sömnstadier.

Bra för

checkbox_blue_small.jpgPsyket balanseras, välbefinnandet, skapar bl.a. endorfiner.
checkbox_blue_small.jpgÖkad självkännedom, ökad självkänsla och självförtroende.
checkbox_blue_small.jpgBli mer närvarande och medveten i nuet, lära dig att lyssna inåt. Se även mindfulness.
checkbox_blue_small.jpgGer ny energi och vitalitet.
checkbox_blue_small.jpgHöjer koncentrationsförmågan.
checkbox_blue_small.jpgVerkar föryngrande på kroppen och mentaliteten, skjuter upp flera av kroppens naturliga nedbrytningsprocesser!
checkbox_blue_small.jpgBra för balansering och produktionen av ett flertal av hormoner. Ökar bl.a. produktionen av må bra hormonerna: EndorfinerSerotoninDopaminOxytocin. Ökar även Östrogen och DHEA, samt minskar produktionen av stresshormoner som Kortisol.
checkbox_blue_small.jpgMotverkar depressioner. Yoga har bl.a. visat sig stimulerar kroppens produktion av aminosyran GABA som behövs för hjärnan och som är viktig för att man ska må bra.
checkbox_blue_small.jpgÄr bra mot stress, hjälper vid utbrändhet och depressioner. Olika andningsövningar förstärker denna effekt. Yoga kan även förbättra din sömn.
checkbox_blue_small.jpgKroppen och musklerna stärks. Även avslappnande för musklerna, tar bort olika spänningar, ökar rörligheten, ger mjukare leder, stärker skelettet.
checkbox_blue_small.jpgBättre kroppshållning. Rörligheten, balansen och smidigheten ökar.
checkbox_blue_small.jpgFörbättrar flera kroppsfunktioner: De inre organen masseras vilket leder till bättre ämnesomsättningen. Ökad blodcirkulation, sänker blodtrycket, bra för hjärtat, hud och hår, stärker immunförsvaret, inflammationshämmande, stimulerar matsmältningen, förbättrar syresupptagningsförmågan, bra för nervsystemet, förbättrar sexualiteten, motverka inkontinens, bra mot migrän. Hjälper vid rygg- och nackproblem.
checkbox_blue_small.jpgRenar kroppen från toxiner. Se även kroppslig rening.
checkbox_blue_small.jpgYoga leder till bättre viktkontroll, se även övervikt. Mer fysisk yoga med avancerade kroppsövningar är viktminskade i sig, minskad stress är också viktminskande i sig, men yoga skapar även ett större lugn som tros ligga bakom att du blir mer medveten om vad och när du äter!

Yoga är bra för din fysiska och psykiska hälsa!

Den åttafaldiga vägen – Yogasutra enligt Patanjali

Yogasutra skrevs av Pantanjali för ca 2000 år sedan och beskriver åtta viktiga steg som ingå för att utföra Raja yoga.

  1. Yama – socialt förhållningssätt: icke våld, respekt, ärlighet, givmildhet.
  2. Niyama – personligt förhållningssätt kropp och själ: rent leverne, renlighet, sund hälsa, bra kost, självdisciplin, förnöjsamhet, jämvikt i tanke och känslor, andligt sökande.
  3. Asanas – kroppsställningar och kroppsrörelser: stärker kroppen, psyket och livsenergin (prana). Asanas.
  4. Pranayama – andningsövningar: verkar avslappnande och balanserar livsenergin (prana). Andningsövningar.
  5. Pratyahara – kontroll av sinnet: självobservation, observera ditt inre liv, dina sinnen, det intellektuella, det andliga.
  6. Dharana – koncentration: djupare form av koncentration/avkoppling. Lära dig förstå och kontrollera tanken. Skapa positiva, rena, starka tankar! Gör så att vilja, tanke och känsla blir ett! Praktisera Mindfulness.
  7. Dhyjana – meditation: uppnå samhörighet med allt, lär dig se skillnaden på subjekt och objekt i dina upplevelser. Meditation.
  8. Samadhi – självförverkligande: upplysning, sammansmältning med allt, med gudomen, det gudomliga.

Pantanjali definierade även nio hinder mot att lyckas gå den åttafaldiga vägen: sjukdom, brist på mental styrka och vilja, dålig själkänsla, ouppmärksamhet, lättja/trötthet, eftergivenhet, felaktiga kunskaper, brist på koncentration och uthållighet.

Som du ser så innebär den åttafaldiga vägen fler steg än Kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation (dhyjana), som är de steg som främst ingår i modernare former av mer fysisk yoga, som exempelvis Hatha yogaAshtanga yogaDynamisk yoga och Power yoga.

Den fysiska yogan, kan ses som en form av Jang yoga i motsatts till Jin yoga som är en mer passiv, lugn form av yoga.

Chakrasystemet – chakran (energicenter)

Chakran betyder “hjul” på sanskrit. Inom traditionell yoga så anses människan inte bara bestå av den fysiska kroppen, utan även av den subtila kroppen (energikroppen), se extern film: The Etheric Body.

Energikroppen anses bestå av fyra skikt (lager): den mentala kroppen, intellektuella kroppen, känslomässiga kroppen och den andliga kroppen. Alla dessa skikt är temporära i sin form och kan förändras vid återfödelse.

Energikroppen är uppbyggd av ett energifält, bestående av tusentals egna energikanaler (nadi), däribland 7 olika energicenter (chakran), där varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och funktioner i nervsystemet. Varje chakra förknippas också med olika mentala, känslomässiga och andliga egenskaper. De förknippas också med olika färg, element (jord, vatten, eld, luft, eter), olika mantra osv.

Prana är den livskraft som anses ge liv till alla levande ting och som verkar i energikroppens energikanaler. Prana är en positiv energi och aktiveras vid inandning, på liknande sätt aktiveras en annan viktig energi, apana vid utandning, apana har en mer bortförande och renande funktion och håller till nere i ryggslutet.

Energikanalerna (nadi) anses löpa parallellt med det fysiska nervsystemet. De viktigaste energikanalerna är SushumnaIda och Pingala där sushumna löper längst den subtila kroppens mitt från ryggslutet till hjässan. Sju chakran är viktiga energicentren som ligger i knutpunkter längst sushumna där ida och pingala korsar sushumna. Dessa energicentren (chakran) har olika funktioner/egenskaper och aktiverar olika medvetentillstånd. Ida och pingala cirklar som en spiral kring sushumna. Ida ligger mer till vänster och pingala mer till höger. Ida som aktiveras av vänster näsborre anses ha en avkylande effekt och kvinnliga egenskaper samt aktiverar den högra hjärnhalvan, medan pingala som aktiveras av höger näsborre i sin tur aktiverar vänster hjärnhalva och har en uppvärmande effekt, och manliga egenskaper. Dessa funktioner används bland annat i olika andningsövningar.

Notera:

Prana manifesteras egentligen i kroppen i fem olika former: PranaApanaVyanaUdana och Samana, där prana kontrollerar andningen, livskraften, asanan avlägsnandet och där vjana hör ihop med nervsystemet och det endokrina systemet (hormonsystemet), udana hör ihop med talet, sväljningen och sömnen samt samana har hand om ämnesomsättningen och matsmältningen (agni). Se även energimedicin.

Yoga frigör livsenergin (prana) i energikanalerna (nadi) och chakran vilket har en positiv effekt på kropp och sinne. Kundaliniyoga är en specifik yogaform där man aktivt arbetar med att väcka upp livsenergin i de olika chakran.

Det tre nedre chakrana kopplas mer till våra mänskliga, djuriska och materiella egenskaper medan de övre chakrana har en större koppling till vår gudomliga, andliga, altruistiska natur. Obalanser sker mer i de nedre chakrana. För att få bättre kontakt med övre chakrana så bör du bearbeta och komma underfund med obalanser i de nedre chakrana.

Chakran.jpg

Figur: Sju chakran och deras egenskaper.

ChakraKroppsfunktionEgenskapObalans
Sahasrara​Mantra “AOM”, Ljuda “iii”, Not “B”, Intighet, Vit.Hypofysen​Plats: HjässanAndlighet, Själ, Visdom, Gudomlighet
Ajna​Mantra “SHAM”, Not “A”, Ljuda “eeii”, Högsta elementet, DjupblåTallkottkörtelnPlats: Pannan (tredje ögat)Intellekt, Fantasi, Intuition, Högre dimensioner, Förändrad varseblivning
Visbudda​Mantra “HAM”, Not “G”, Ljuda “aaii”, Eter, Himmelsblå.Sköldkörteln, Metabolism​T3 och T4​Plats: HalsenTelepati, Sanning, Ren kommunikation, Ljud, SångOsanning, Osäkerhet
Anahata​Mantra “YAM”, Not “F”, Ljuda “aaa”, Luft, Grön.Hjärtat, Tymuskörteln, Bröstet, Lungorna, Brässen (tillväxt, underhåll, återuppbyggnad)​TillväxthormonerOxytocin​Plats: HjärtatKärlek,Osjälviskhet, Tillgivenhet, Välvilja, Tacksamhet,Medkänsla, Generositet, Tålmodighet, Andlig medvetenhetTillitsproblem, Svårigheter att älska​​
Manipura​Mantra “RAM”,Not “E”, Ljuda “ååå”, Eld, Gul.Binjurarna, Mjälten, Levern, Tunntarmen, Njurarna, GallblåsanAdrenalinKortisol​Plats: Naveln, SolarplexusVilja, Makt, Drivkraft, Självförtroende Stort ego, Självupphöjelse,  Självupptagenhet,  Kontrollerande, Dominant,  Konkurrens, Otålighet, Aggresion, Ilska, Kontrollbehov,   Svartsjuka, Motivationsproblem​StressDepression
Swadhisthana
Mantra “VAM”, Not “D”, Ljuda “OOO”, Vatten, Orange.
Tarmarna, Matsmältning- och bukspottskörtlar, Näringsintag, Matsmältning​Serotonin
​Plats: Korsningen länd- och korsrygg,
Känslor, Maggropskänsla, Instinkter, Lust, Trygghet, SjälvkänslaRädsla,  Svek, Skuldkänslor, Skam, Smärta, Brist, Offerkänslor, Kommunikations-problem​Depression,Tarmproblem, IBS
Muladhara
Mantra “LAM”, Not “C”, Ljuda “ÖÖÖ”, Jord, Röd.
Könskörtlarna,  Vagina, Penis, Urinblåsa, Anus
ÖstrogenTestosteron​Plats: Bäckenbotten, Korsningen svansbenet och ryggraden
Styrka, Kraft, Jordning, Intention, KreativitetSexualitetSexuell otrygghet, Sex ses som syndigt, Sexuella övergrepp, Traumatiska händelser,Okreativitet,​Depression

Det finns även ett åttonde chakra placerat ca 40 cetimeter ovan hjässan, här får du tillgång till kommunikation med universums hela gudomliga kraft, tillgång till kvantfältet.

Tips!
De tre översta chakrana är förknippade med dina tankeförmågor medan de tre nedersta chakrana med dina känsloförmågor. Om du låter dina tankar och känslor mötas i hjärtchakrat i en positiv kroppslig förening uppstår och förverkligas, kärlek, medkänsla för allt och alla. Tro, övertygelse! Vid tekniker som visualisering använder man sig av tanken och känslans förening för att omforma verkligheten.

Obs!
Olika traditioner hänvisar till olika antal chakran, men sju är vanligast förekommande, inkluderat hjässchakrat. Se även Chakrameditation.

Tips!

Externa sidor där du kan lära dig mer om chakran samt höra vilken ton som kopplas till respektive chakra: Twice – chakran,  Helande toner

Yoga – yogaformer och övningar
Yoga
Yoga betyder förena/balans!

  • tankens, kroppens och själens förening!

Genom att regelbundet praktisera yoga skapar du balans mellan kropp och psyke och kan även öppna upp de mer andliga delarna inom dig!

Yoga innefattar metoder för att utveckla ett bättre förhållningssätt till dig själv och din omgivning!

Yoga kombinerar styrka, smidighet och avslappning! Yogan lugnar sinnet, minskar din stress och ökar din kroppsmedvetenhet!

Lär dig vila i dig själv!

uppnå avslappning, självkännedom!

fysisk och psykisk hälsa!

Yogan är en träningsform där du regelbundet praktiserar olika kroppsställningar (asanas) i kombination med andningsövningar (pranayama), samt använder dig av meditation och avslappning samt olika koncentrationsmetoder, bl.a. kroppslås och bälgandning.

Nedan hittar du snabblänkar till information inklusive filmer på sidan:

Historia – Yogaformer Yogaövningar
Bakgrund

Bra för

Den åttafaldiga vägen

Chakrasystemet

Kroppslås och bälgandning

Hatha yoga

Bikram yoga

Ashtanga yoga

Dynamisk yoga

Power yoga

Kundalini yoga

Medicinsk yoga

Jin yoga

Detox yoga

Raja yoga

Jnana yoga

Karma yoga

Bhakti yoga

Berget – Tadasana

Stående Framåtböjning – Uttanasana

Triangelställning – Trikonasana

Kobran – Bhujangasana

Hunden – Adho Mukha svansana

Barnets position – Balasana

Kamelen – Ustrasana

Skulderställning – Sarvangasana & Plogen – Halsana

Bron – Sethu Bandsana

Fisken – Matsasana

Sittande ryggradsvridning – Ardha Matsyendrasana
Solhälsningen – Surya Namaskar

Krigaren – Virabhadrasana

Balansövningar
Grodan

Fler Yogafilmer

Yogan hjälper dig med att skapa balans, mellan din intelligens, dina tankar, känslor och handlingar vilket gör att du även kommer uppleva en större vitalitet och närvaro i nuet, en ökad livsglädje!

Yoga integrerar kropp, sinne och själ!

744491_75527102.jpg

Levayoga

Hathayoga, Ashtangayoga, Barnyoga…

Yogaklasser med Eva Ehrnberger, Levayoga i Stockholm

För mer info se Levayoga eller maila levayoga@yahoo.se

Hälsosidorna rekommenderar!

Bakgrund
Yoga är en mer än 5000 årig vetenskap som har sitt ursprung inom hinduismen i Indien. Yogan har som sitt egentliga mål att utveckla adeptens självkännedom och på sikt leda till andlig utveckling. Genom regelbunden yogautövning kommer du att stärka kroppen och öka upp medvetenheten om hur din kropp och ditt psyke mår. Allt från spänningar och blockeringar i din kropp till hur beteenden, tankar och känslor styr, formar och påverkar dig! Sociala, moraliska och etiska regler ingår också inom yoga, samt vägen till ett andligt uppvaknande som är det egentliga slutmålet! – att tillsist uppnå självförverkligande och låta det individuella jaget uppgå i det absoluta medvetandet, universums ursprung, brahman (gud)! Yogasutra – den åttafaldiga vägen beskriver de olika stegen som är centrala inom yoga. Yogan anses aktivera kroppens energisystem – chakrasystemet.

Yogan har historiskt sätt delats in i fyra huvudvägar: Karma yoga, Bhakti yoga, Jnana yoga och Raja yoga.

Yoga i väst förknippas ofta med olika asanas (kroppsställningar), och ofta gör man dessa i olika serier, något som ökar kroppens styrka och smidighet. Andningsövningarna som ingår underlättar avslappningen och ökar syretillförseln till kroppen. Det finns i dag en mäng olika former av yoga och nya dyker upp allt eftersom. De har alla den traditionella yogan från Indien som ursprung men har valt att fokusera och utveckla specifika delar inom yogan. Flera populära yogaformer är mer fysiska och lägger stor vikt på olika kroppsställningar och kroppsrörelser samt andningsövningar som utförs under stark uppmärksamhet och koncentration, dessa har ofta sitt ursprung från Hatha yoga, exempelvis Ashtanga yoga, Dynamisk yoga och Power yoga.

Obs!

Den mer kroppsligt fysiska Hatha yoga som vi känner till i väst är egentligen en underavdelning inom Raja yoga.

Yoga passar alla!

Andra former av yoga är mer introverta och inriktar sig mer på meditation och andningsövningar, exempelvis Kundalini yoga, Raja yoga och Jnana yoga.

Karma yoga och Bhakti yoga är två yogafomer som mer beaktar det personliga kärleksfulla tjänandet för att kunna nå upplysning, befrielse och harmoni i livet.

Inom traditionell yoga anser man att allt styrs av en inre livsenergi/livskraft (prana), se även Energimedicin. I kroppen flödar prana i olika energikanaler (nadis), och 7 chakran är viktiga knutpunkter i kroppen där olika energikanaler möts. Varje chakra har en specifik egenskap. Genom yogaövningar anses du kunna lösa upp blockeringar i olika chakran. Se chakrasystemet.

Notera:

Vid meditation som ingår i flera yogaformer så ökar hjärnvågorna för Alfavågor (8-13Hz) som uppstår vid avslappning samt Thetavågor (4-8Hz) som uppstår när du sover. Se även sömnstadier.

Bra för
checkbox_blue_small.jpg
Psyket balanseras, välbefinnandet, skapar bl.a. endorfiner.

checkbox_blue_small.jpg
Ökad självkännedom, ökad självkänsla och självförtroende.

checkbox_blue_small.jpg
Bli mer närvarande och medveten i nuet, lära dig att lyssna inåt. Se även mindfulness.

checkbox_blue_small.jpg
Ger ny energi och vitalitet.

checkbox_blue_small.jpg
Höjer koncentrationsförmågan.

checkbox_blue_small.jpg
Verkar föryngrande på kroppen och mentaliteten, skjuter upp flera av kroppens naturliga nedbrytningsprocesser!

checkbox_blue_small.jpg
Bra för balansering och produktionen av ett flertal av hormoner. Ökar bl.a. produktionen av må bra hormonerna: Endorfiner, Serotonin, Dopamin, Oxytocin. Ökar även Östrogen och DHEA, samt minskar produktionen av stresshormoner som Kortisol.

checkbox_blue_small.jpg
Motverkar depressioner. Yoga har bl.a. visat sig stimulerar kroppens produktion av aminosyran GABA som behövs för hjärnan och som är viktig för att man ska må bra.

checkbox_blue_small.jpg
Är bra mot stress, hjälper vid utbrändhet och depressioner. Olika andningsövningar förstärker denna effekt. Yoga kan även förbättra din sömn.

checkbox_blue_small.jpg

Kroppen och musklerna stärks. Även avslappnande för musklerna, tar bort olika spänningar, ökar rörligheten, ger mjukare leder, stärker skelettet.

checkbox_blue_small.jpg
Bättre kroppshållning. Rörligheten, balansen och smidigheten ökar.

checkbox_blue_small.jpg
Förbättrar flera kroppsfunktioner: De inre organen masseras vilket leder till bättre ämnesomsättningen. Ökad blodcirkulation, sänker blodtrycket, bra för hjärtat, hud och hår, stärker immunförsvaret, inflammationshämmande, stimulerar matsmältningen, förbättrar syresupptagningsförmågan, bra för nervsystemet, förbättrar sexualiteten, motverka inkontinens, bra mot migrän. Hjälper vid rygg- och nackproblem.

checkbox_blue_small.jpg
Renar kroppen från toxiner. Se även kroppslig rening.

checkbox_blue_small.jpg
Yoga leder till bättre viktkontroll, se även övervikt. Mer fysisk yoga med avancerade kroppsövningar är viktminskade i sig, minskad stress är också viktminskande i sig, men yoga skapar även ett större lugn som tros ligga bakom att du blir mer medveten om vad och när du äter!

Yoga är bra för din fysiska och psykiska hälsa!

Den åttafaldiga vägen – Yogasutra enligt Patanjali
Yogasutra skrevs av Pantanjali för ca 2000 år sedan och beskriver åtta viktiga steg som ingå för att utföra Raja yoga.

Yama – socialt förhållningssätt: icke våld, respekt, ärlighet, givmildhet.
Niyama – personligt förhållningssätt kropp och själ: rent leverne, renlighet, sund hälsa, bra kost, självdisciplin, förnöjsamhet, jämvikt i tanke och känslor, andligt sökande.
Asanas – kroppsställningar och kroppsrörelser: stärker kroppen, psyket och livsenergin (prana). Asanas.
Pranayama – andningsövningar: verkar avslappnande och balanserar livsenergin (prana). Andningsövningar.
Pratyahara – kontroll av sinnet: självobservation, observera ditt inre liv, dina sinnen, det intellektuella, det andliga.
Dharana – koncentration: djupare form av koncentration/avkoppling. Lära dig förstå och kontrollera tanken. Skapa positiva, rena, starka tankar! Gör så att vilja, tanke och känsla blir ett! Praktisera Mindfulness.
Dhyjana – meditation: uppnå samhörighet med allt, lär dig se skillnaden på subjekt och objekt i dina upplevelser. Meditation.
Samadhi – självförverkligande: upplysning, sammansmältning med allt, med gudomen, det gudomliga.
Pantanjali definierade även nio hinder mot att lyckas gå den åttafaldiga vägen: sjukdom, brist på mental styrka och vilja, dålig själkänsla, ouppmärksamhet, lättja/trötthet, eftergivenhet, felaktiga kunskaper, brist på koncentration och uthållighet.

Som du ser så innebär den åttafaldiga vägen fler steg än Kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayama) och meditation (dhyjana), som är de steg som främst ingår i modernare former av mer fysisk yoga, som exempelvis Hatha yoga, Ashtanga yoga, Dynamisk yoga och Power yoga.

Den fysiska yogan, kan ses som en form av Jang yoga i motsatts till Jin yoga som är en mer passiv, lugn form av yoga.

Chakrasystemet – chakran (energicenter)
Chakran betyder “hjul” på sanskrit. Inom traditionell yoga så anses människan inte bara bestå av den fysiska kroppen, utan även av den subtila kroppen (energikroppen), se extern film: The Etheric Body.

Energikroppen anses bestå av fyra skikt (lager): den mentala kroppen, intellektuella kroppen, känslomässiga kroppen och den andliga kroppen. Alla dessa skikt är temporära i sin form och kan förändras vid återfödelse.

Energikroppen är uppbyggd av ett energifält, bestående av tusentals egna energikanaler (nadi), däribland 7 olika energicenter (chakran), där varje chakra relaterar till olika kroppsdelar, körtlar och funktioner i nervsystemet. Varje chakra förknippas också med olika mentala, känslomässiga och andliga egenskaper. De förknippas också med olika färg, element (jord, vatten, eld, luft, eter), olika mantra osv.

Prana är den livskraft som anses ge liv till alla levande ting och som verkar i energikroppens energikanaler. Prana är en positiv energi och aktiveras vid inandning, på liknande sätt aktiveras en annan viktig energi, apana vid utandning, apana har en mer bortförande och renande funktion och håller till nere i ryggslutet.

Energikanalerna (nadi) anses löpa parallellt med det fysiska nervsystemet. De viktigaste energikanalerna är Sushumna, Ida och Pingala där sushumna löper längst den subtila kroppens mitt från ryggslutet till hjässan. Sju chakran är viktiga energicentren som ligger i knutpunkter längst sushumna där ida och pingala korsar sushumna. Dessa energicentren (chakran) har olika funktioner/egenskaper och aktiverar olika medvetentillstånd. Ida och pingala cirklar som en spiral kring sushumna. Ida ligger mer till vänster och pingala mer till höger. Ida som aktiveras av vänster näsborre anses ha en avkylande effekt och kvinnliga egenskaper samt aktiverar den högra hjärnhalvan, medan pingala som aktiveras av höger näsborre i sin tur aktiverar vänster hjärnhalva och har en uppvärmande effekt, och manliga egenskaper. Dessa funktioner används bland annat i olika andningsövningar.

Notera:

Prana manifesteras egentligen i kroppen i fem olika former: Prana, Apana, Vyana, Udana och Samana, där prana kontrollerar andningen, livskraften, asanan avlägsnandet och där vjana hör ihop med nervsystemet och det endokrina systemet (hormonsystemet), udana hör ihop med talet, sväljningen och sömnen samt samana har hand om ämnesomsättningen och matsmältningen (agni). Se även energimedicin.

Yoga frigör livsenergin (prana) i energikanalerna (nadi) och chakran vilket har en positiv effekt på kropp och sinne. Kundaliniyoga är en specifik yogaform där man aktivt arbetar med att väcka upp livsenergin i de olika chakran.

Det tre nedre chakrana kopplas mer till våra mänskliga, djuriska och materiella egenskaper medan de övre chakrana har en större koppling till vår gudomliga, andliga, altruistiska natur. Obalanser sker mer i de nedre chakrana. För att få bättre kontakt med övre chakrana så bör du bearbeta och komma underfund med obalanser i de nedre chakrana.

Chakran.jpg
Figur: Sju chakran och deras egenskaper.

Chakra Kroppsfunktion Egenskap Obalans
Sahasrara

Mantra “AOM”, Ljuda “iii”, Not “B”, Intighet, Vit.

Hypofysen

Plats: Hjässan

Andlighet, Själ, Visdom, Gudomlighet ​
Ajna

Mantra “SHAM”, Not “A”, Ljuda “eeii”, Högsta elementet, Djupblå

Tallkottkörteln
Plats: Pannan (tredje ögat)

Intellekt, Fantasi, Intuition, Högre dimensioner, Förändrad varseblivning ​
Visbudda

Mantra “HAM”, Not “G”, Ljuda “aaii”, Eter, Himmelsblå.

Sköldkörteln, Metabolism

T3 och T4

Plats: Halsen

Telepati, Sanning, Ren kommunikation,

Ljud, Sång

Osanning, Osäkerhet
Anahata

Mantra “YAM”, Not “F”, Ljuda “aaa”, Luft, Grön.

Hjärtat, Tymuskörteln, Bröstet, Lungorna, Brässen (tillväxt, underhåll,

återuppbyggnad)

Tillväxthormoner, Oxytocin

Plats: Hjärtat

Kärlek,
Osjälviskhet, Tillgivenhet,

Välvilja, Tacksamhet,

Medkänsla, Generositet, Tålmodighet, Andlig medvetenhet

Tillitsproblem, Svårigheter att älska

Manipura

Mantra “RAM”,Not “E”, Ljuda “ååå”, Eld, Gul.

Binjurarna, Mjälten, Levern, Tunntarmen,

Njurarna, Gallblåsan

Adrenalin, Kortisol

Plats: Naveln, Solarplexus

Vilja, Makt, Drivkraft, Självförtroende

Stort ego, Självupphöjelse,

Självupptagenhet, Kontrollerande,

Dominant, Konkurrens, Otålighet, Aggresion, Ilska, Kontrollbehov, Svartsjuka, Motivationsproblem

Stress
Depression

Swadhisthana

Mantra “VAM”, Not “D”, Ljuda “OOO”, Vatten, Orange.

Tarmarna, Matsmältning- och bukspottskörtlar, Näringsintag, Matsmältning

Serotonin

Plats: Korsningen länd- och korsrygg,

Känslor, Maggropskänsla,

Instinkter, Lust, Trygghet,

Självkänsla

Rädsla, Svek,

Skuldkänslor, Skam, Smärta, Brist,

Offerkänslor,

Kommunikations-

problem

Depression,

Tarmproblem, IBS

Muladhara

Mantra “LAM”, Not “C”, Ljuda “ÖÖÖ”, Jord, Röd.

Könskörtlarna, Vagina, Penis, Urinblåsa, Anus

Östrogen, Testosteron

Plats: Bäckenbotten, Korsningen svansbenet och ryggraden

Styrka, Kraft,

Jordning,

Intention, Kreativitet

Sexualitet

Sexuell otrygghet,

Sex ses som syndigt,

Sexuella övergrepp,

Traumatiska

händelser,

Okreativitet,

Depression

Det finns även ett åttonde chakra placerat ca 40 cetimeter ovan hjässan, här får du tillgång till kommunikation med universums hela gudomliga kraft, tillgång till kvantfältet.

Tips!
De tre översta chakrana är förknippade med dina tankeförmågor medan de tre nedersta chakrana med dina känsloförmågor. Om du låter dina tankar och känslor mötas i hjärtchakrat i en positiv kroppslig förening uppstår och förverkligas, kärlek, medkänsla för allt och alla. Tro, övertygelse! Vid tekniker som visualisering använder man sig av tanken och känslans förening för att omforma verkligheten.

Obs!
Olika traditioner hänvisar till olika antal chakran, men sju är vanligast förekommande, inkluderat hjässchakrat. Se även Chakrameditation.

Tips!

Externa sidor där du kan lära dig mer om chakran samt höra vilken ton som kopplas till respektive chakra: Twice – chakran, Helande toner

Film: “7 Chakras Explained and Instructions on how to Balance”:

Tips!

Filmer om Chaka systemet på Youtube!

Kroppslås, bälgandning, fokus och meditation i rörelse
När du utför dina rörelserna kan du med fördel använda dig av olika metoder som förstärker och förbättrar effekterna:

Ujjayi-andning (bälgandning)
Fördjupar andningskoncentrationen, ökar värmeproduktionen vilket leder till att kroppen blir rörligare och smidigare.
Stäng struphuvudet så det skapas ett intensivt ljud när luften passera in och ut från bröst och hals.
Drishti (fokus – blick)
Fokusera medvetet din blick och din livskraft (prana) mot en specifikt punkt.
Drishti kan riktas olika vid olika kroppsrörelser: mot naveln, nästippen, punkten mellan dina ögonbryn, dina tår…
Bandhas (kroppslås)
Sammandragning av vissa specifika muskelgrupper. Aktiverar energikroppen och dess kundalinikraft. Se Chakrasystemet.
Mulad Bandha (rotlås)
Stimulerar det parasympatiska nervsystemet, skapar avslappning.
Dra samman musklerna i bäckenbotten.
Uddiyana bandha (mellangärdet, naveln)
Stimulerar det sympatiska nervsystemet, skapar energi och aktivitet.
Dra samman magen. Masserar de inre organen, njurarna, binjurarna, matsmältningen och tarmsystemet.
Dhyana (meditation)
Du går än mer inåt i kroppen under yogan, i medveten kontemplation och blir till ett med dina rörelser.
Hög medvetenhet i den minsta rörelse, du känner dig alert, avslappnad och upplever naturlig harmoni och glädje.
Notera:
Ujjayi-andning, Drishti och Bandhas ingår i Ashtanga Vinyasa Yogans tre grundstenarna – Tristana.

Olika yogaformer

Nedan presenteras olika yogaformer kort.

Tips!

Det kan vara bra att gå på en yogaklass först så att du lär dig att utföra kroppsrörelserna rätt! Sen kan du med fördel öka kontinuiteten och börja genomföra yoga för dig själv mer i hemmamiljö.

Hatha yoga

Hatha yoga innehåller flera centrala delarna inom yoga: Koncentration, Kroppsställningarandningsövningar och meditation. Därtill olika reningsövningar. Hatha yoga passar nybörjare bra, då den inte innehåller enkla och mer avancerade kroppsställningar/kroppsrörelser. Du utför övningarna i ett lugnare tempo än mer fysisk dynamisk yoga gör.

Hatha yoga är bra för nybörjare!

Tips!

Hatha yoga är en bra förberedelse för Raja yoga och den mer fysisk jobbiga Ashtanga yoga.

Notera.
Hatha yoga var en av de första yogaformerna som kom till västvärlden, därför är den så utbredd.

Obs!

Inom Hatha yoga utgår man främst från kropps- och andningsövningar för att slutligen påverka livsenergin (prana) då det anses lättare att börja med dessa övningar istället för att direkt lära sig att kontrollera sinnet!

Tips!

Filmer om Hatha yoga på Youtube!

Bikram yoga

Bikram yoga är en typ av Hata yoga som utförs i ca 38 – 40 graders värme, i ett rum med hög luftfuktighet. 26 utvalda ställningar (se extern sida Bikramyogans 26 övningar) från Hatha yoga utförs i en specifik ordning. Bikramyoga anses vara bra för rörligheten, stretchningen samt utrensningen av toxiner.

Tips!

Filmer om Bikram yoga på Youtube!

Ashtanga yoga

Ashtanga yoga är en typ av dynamisk yoga, där utövaren (Du!) gör ett flertal kroppsrörelser (asanas) i olika serier som upprepas med syfte att uppnå kroppskontroll. Ashtanga yoga kan vara krävande för nybörjaren, då rörelserna kräver såväl fysik styrka som en viss smidighet. Rörelserna utförs också utan paus, men du kan alltid anpassa rörelserna efter din nivå, och lägga till och förfina olika rörelser allt eftersom…

Astanga yoga är en avancerad fysisk form av yoga!

Ashtanga yoga har traditionellt ansetts vara den strängaste formen av dynamisk yoga! Centralt är kroppsställningar/kroppsrörelser och olika andningsövningar, syftet är att hitta ett naturligt flöde i alla rörelser och andningen. Ashtanga yoga är bra för muskler, leder och inre organ. Ashtanga yoga innehåller också flera mentala övningar för att lära dig kontrollera sinnet.

Ashtanga yogan har utvecklats av Pattabhi Jois i Mysore i Indien. Pattabhi var lärjunge till Krischnamacharaya som tog fram den mer kraftfulla yogaformen som sen Pattabhi utvecklade till dagens Ashtanga yoga. Krischnamacharaya räknas även som den moderna hathayogans fader, se hatha yoga.

Inom Ashtanga yoga finns det 6 serier som är utformade för att främja olika aspekter av kroppen. Det normala är att du stannar i första serien (Yoga Chitsa) i ett flertal år, innan du går vidare till nästa serie. Den första serien anses vara bra för att avgifta, räta ut och stärka kroppen. Här har du en karta på första serien – Ryan Spielman.

Notera:

Klasser med Mysore innebär att du under ledning från lärare utför din serie helt själv, och endast får hjälp av läraren med korrigeringar.

Film: Ashtanga Yoga one hour intro class – Yoga with Lesley Fightmaster

Tips!

Filmer om Ashtanga yoga på Youtube!

Notera:

Viniyoga är en lugnare och mer individuell yogaform som även den utvecklats av Krishnamacharya, där du får ett individuellt träningsprogram, med hänsyn till dina fysiska, psykiska och emotionella förutsättningar.

Dynamisk yoga

Dynamisk yoga är en utvecklad form av Ashtanga yoga, där du fokuserar på att genomföra ett flertal kroppsrörelser (asanas) i serier. Dynamisk yoga precis som Ashtanga yoga och Power yoga kan vara krävande för nybörjaren, men eftersom du utför rörelserna på dina egna villkor så är det bara att göra så gott du kan i början, för att allt eftersom utvecklas…