Sällsynta diagnoser

Här nedan hittar du information till ett antal av de sällsynta diagnoser ,ovanlig diagnoser och sällsynt sjukdomar med föreningar & hemsidor och information.

Lista på sällsynta och ovanliga diagnoser

från A – Ö

A

B

  • BWS – Beckwith-Wiedemanns syndrom 

C

D

E

  •  EB/Debra Epidermolysis Bullosa
  • EDS Riksförbund Sverige Ehlers-Danlos syndrom
  • ED– Ektodermal Dysplasi

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

  • VACTERLVertebra(kota), Anal, Cor(hjärtat), Tracea(luftstrupen), Esofagus(matstrupen), Ren(njure), Limb(extremiteter)

X

YZÅÄÖ

Mer information om vården och strategier kring sällsynta diagnoser.

  • NFSD | Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser 

Några Europeiska och internationella sidor som kan vara till hjälp: