Länkar om hälsa – hälsolänkar

Länkar om hälsa – hälsolänkar

Här hittar du massor av bra länkar till olika sidor om hälsa samlade!

Sidorna är grovindelade i kategorierna traditionell samt alternativ medicin (hälsa). Kriteriet för sidor som är med är att de uppfyller stort och väl underbyggt hälsorelaterat informationsinnehåll som är gratis. Följande symboler har används:

Traditionell medicin:haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Alternativ medicin:haelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Snabblänkar:

Sjukhus, vårdcentral, apotekMyndigheter, branchorganisationerSjukdomsupplysningFörbund, IntresseföreningarAlternativ hälsaNättidningar om hälsaPopulära sidor om hälsaFriskvård – träningKostmetoder, hälsokonceptRecept, matrecept, mat och vinArbetsmiljö, hemiljö, stressBarn, Förälrar, ungdom, psykiska problem

Sjukhus, vårdcentral, apotek mm.

SOS AlarmAkut hjälp vid nödsituationer.Ring 112 för hjälp.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
1177 VårdguidenInformation om hälso- och sjukvård:
Vaccinationer, läkemedel, undersökningar, tandvård, sjukvård, barn och föräldrar, egenvård, översikt över läkemedel, dina rättigheter inom vården m.m. Länkar till alla Landsting.​Landstingen och Apoteket.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
LokaldelenHitta din kommun, ditt landsting (sjukhus/vårdcentraler mm.) via klickbar Sverigekarta.​Lokaldelen är sveriges privata största utgivare av lokala telefonkataloger.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Sveriges kommuner och landstingKommun och landstingsinformation.Svenska kommun- samt landstingsförbundet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Vården.seSöktjänst inom sjukvård och hälsa.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
OmvårdSök information om din vårdgivare och jämför med andra. Redovisar statistik på alla vårdgivare.​Finansieras av Svenskt Näringsliv.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
ApoteketInformation om produkter, råd om hälsa, egenvård och läkemedel. Hitta ditt närmaste Apotek mm. Vid förgiftning se: Giftinformationscentralen en enhet inom Apoteket. Här hittar du symtom mm. vid förgiftning av svampar, växter, getingstick mm.Apoteket är producentobundet. Ägare är staten.​Obs! Apoteket har sålts ut och flera alternativa apotek har öppnats!haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Apotek HjärtatInformation om produkter, råd om hälsa, egenvård och läkemedel.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
FASSPatient-Fass: konsumentupplysning om traditionella läkemedel. Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation. Här finns läkemedelsbranschens samlade kunskap och erfarenhet om sina produkter. Länkar till olika organisationer för olika sjudomar m.m.​Samordnas av Läkemedelsindustriföreningen, LIFhaelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Naturmedel.orgUtvalda registrerade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott kommer presenteras utifrån bakgrundssubstanser och indikationsområden.

Privat sida.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
GapminderTrender i mänsklig utveckling. Upptäck att utvecklingen och hälsan faktiskt går framåt på jorden överlag även om det tar tid. Animerade diagram mm.​Privat sida. Grundare Hans Rosling.​Privat sida. Grundare Hans Rosling.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Myndigheter, branchorganisationer

LäkemedelsverketLäkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Kontrollerar samt godkänner traditionella läkemedel samt naturläkemedel. Innehåller en lista på alla godkända naturläkemedel (dvs de naturläkemedel som får kallas läkemedel och där man har fastslagit att indikation finns på att de hjälper mot vissa symtom/sjukdomar). Se Godkända naturläkemedel.​Läkemedelsverket är en statlig myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
LivsmedelsverketKontrollerar livsmedel, märkning mm. Mycket bra Livsmedelsdatabas.​Statlig myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
KTLKTL, Finska Folkhälsoinstitutet, Enheten för nutrition, även på svenska. Mycket bra livsmedelsdatabas, sök på fetttyp, vitamin, meneral och filtrera efter din kostyp mm: exempelvis om du är vegeterian, äter glutenfri osv.​Finsk myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
LivsmedelsSverigeLivsmedelsSverige är den naturliga startpunkten för alla som vill nå aktuell information om livsmedel eller få kontakt med andra aktörer inom livsmedelssektorn. Innehåller en mycket bra länkguide till organisationer m.fl.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
SocialstyrelsenAnalysera och rapportera om svenska folkets hälsa och sociala förhållanden.​Statlig myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Statens FolkhälsoinsitutStatens folkhälsoinstitut är ett nationellt kunskapscentrum som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Huvudormåden är: alkohol, narkotika och tobak.​Statlig myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
SBU – Statens beredning för medicinsk utvärderingSBU är en myndighet som kritiskt granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom.​Statlig myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Stiftelsen Svensk NäringsforskningStiftelsen Svensk Näringsforskning har nu bytt namn till SNF, Swedish Nutrion Foundation. Har som uppgift att främja vetenskaplig forskning inom näringsläran och närliggande områden samt att befrämja det praktiska utnyttjandet av framsteg inom denna forskning.​Det är inte tillåtet att använda medicinska påståenden i märkning och presentation av livsmedel. Livsmedelsbranschen har utarbetat ett egenätgärdsprogram rörande accepterade hälsopåståenden. Programmet kan beställas från Stiftelsen Svensk Näringsforskning.hp-info.nu ger information gällande hälsopåståenden om livsmedel (“hälsopåståenden functional food”). SNF är samordnare och rådgivare för detta.SNF har ett 40-tal företag och organisationer som medlemmar. Bl.a. Kooperativa Förbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen, Svensk Handel och Svensk Dagligvaruhandel.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
HälsokostrådetKonsumentsamverkan: “Sveriges konsumenter i samverkan, SKIS”. Försöker påverka livsmedelsindustrin till att producera nyttiga och ändamålsenliga livsmedel ur närings- och hälsoperspektiv.​Konsumentsamverkan är en självständig och fristående konsumentorganisationen i Sverige, helt fri från inflytande från vare sig handel, producenter eller partipolitiken.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Svensk EgenvårdSvensk Egenvård vill stärka egenvårdens ställning hos allmänheten, politiker och inom hälso- och sjukvården. Det vill vi göra genom att visa på egenvårdslösningar av hög kvalitet som leder till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande. Bra samlad information om juridiken kring Naturmedel, läkemedel, kosttillskott mm.​Privat sida. Samarbetar med Hälsokostrådet.​Privat sida. Samarbetar med Hälsokostrådet.​haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KAM – Kommittén för Alternativ MedicinBra information om vad som sker inom alternativ medicin, även bra aktuell information om de stridigheter som sker mellan den traditionella samt alternativa medicinen via lagstiftning i europa och i världen: kan gälla maxgränser för kostillskott (vitaminer/mineraler mm), risk för att vissa hälsopreparat ej får marknadsföras mm.Branschorganisation för Komplementär- & Alternativmedicinare.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KonsumentsamverkanKonsumentsamverkan: “Sveriges konsumenter i samverkan, SKIS”. Försöker påverka livsmedelsindustrin till att producera nyttiga och ändamålsenliga livsmedel ur närings- och hälsoperspektiv.​Konsumentsamverkan är en självständig och fristående konsumentorganisationen i Sverige, helt fri från inflytande från vare sig handel, producenter eller partipolitiken.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
HälsofrämjandetArbetar för att påverka och påskynda arbetet med hälso- och friskvårdsfrågor i samhället.Hälsofrämjandet är ett rikförbund.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Sjukdomsupplysning

InfoGuidenAmbitionen med Infoguiden är att hjälpa vårdpersonal, studenter, tjänstemän med flera som söker medicinsk information.​Karolinska Institutet ligger bakom.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
MedicallinkSida för dig som jobbar inom sjukvården och med hälsa.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
KI – Biomedicinska länkarInformation på nätet om sjukdomar, medicin och hälso- och sjukvård i Biomedicinska länkar, länkar till fria medicinska webbresurser.Karolinska Institutet ligger bakom.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
SjukvårdsrådgivningenDin hälsa från A-Ö. Praktiska råd om läkemedel, behandling av sjukdomar mm.Information om hälsa och sjukvård från Sveriges landsting och Apotekethaelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Janus webbInnehåller kvalitetsgranskad producentobunden läkemedelsinformation, bla. från Apoteket, Fass m.fl.​Janus produceras av Läkemedelsenheten vid Stockholms läns landsting.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Praktisk medicinSjukdomar från A-Ö. Internetversion av boken PM: Praktisk Medicin.
Drivs privat av Three Doctors AB.
haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
doktorn.comHär kan ni läsa artiklar, filmer, patientbroschyrer samt ställa frågor till läkare och få svar.​Doktorn.com arbetar för att upplysa patienter och ge information om medicin, hälsa och välbefinnande på ett skolmedicinskt vis – med ett språk som ska förstås av gemene man.Doktorn.com driver även Tidningen Doktorn, Sveriges största väntrumstidning, väntrumsteve, ger information i broschyrställ ute på över 500 mottagningar i Sverige.​Drivs i privat regi i nära samarbete med medicinska experterhaelsosidorna_logga_ny_red.jpg
netdoktorn.seArtiklar, sjukdomsupplysningar, diskutionsforum, tester mm. Sveriges oberoende läkartjänst.​Netdoktors mål är att förbättra folkhälsan genom upplysning och medicinsk information om hälsa, sjukdomar och medicin på ett språk som kan förstås av alla, och således medverka till att utjämna kunskapklyftan mellan läkare och befolkning. Anser sig själva vara “Sveriges ledande hälsoportal”, döm själva …​Drivs privat, samarbetar sker med medicinska experter och sidan distribueras via Passagen.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
HelhetsdoktornSjukdomar/symtom, frågeforum mm. Helhetsmedicin och komplementärmedicin är benämningar på den inriktning inom medicinen som använder både “vanliga medicinska metoder” men även metoder som är vanliga inom biologisk medicin och “alternativ medicin”.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
doktoronline.seDoktor Online är en mötesplats för människor som är intresserade av hälsa och livskvalitet. Innehåller bl.a. Fråge- och diskutionsforum.​Privat sida.
edoctor.nuMassor av länkar till sjukhus läkare, sjukdomsinfo, traditionelll och alternativ medicin mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
NyMedicin.comOberoende nyheter inom hälsa, medicin, forskning och läkemedel.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
InternetmedicinSök på olika behandlingsöversikter, skrivna av svenska experter.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
HealthGate(eng) Världens största biomedicinska databas är gratis tillgänglig.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
PrimaViBra information om vitaminer/mineraler olika livsmedels näringsvärde mm.Privat sida. Produceras av Medicallink.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Egenvård.nuFrågor och svar. Hur du kurerar dig själv, receptdria läkemedel mm.​Privat sida från AstraZeneca.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Förbund, Intresseföreningar mf .

Svenska DiabetesförbundetInformation om diabetes, diskutionsforum mm.Inresseföreningen. I Svenska Diabetesförbundet arbetar 109 lokala diabetesföreningar.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Kroppsterapeuternas YrkesförbundKroppsterapeuternas Yrkesförbund är ett ideellt yrkesförbund som organiserar massörer, zonterapeuter, kinesiologer, spa- och kurterapeuter, akupressörer, aromaterapeuter, shiatsuterapeuter, taktilterapeuter och ayurvedamassörer.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
alltomdiabetes.seSida om diabetes.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Astma och allergi FörbundetSida om astma och allergi. Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
astma.comInformation om astma. Symtom. tester mm.Privat sida från AstraZeneca.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
allergi.nuInformation om allergi, symtom mm.Privata sidor,haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
pollenrapport.comAktuell polleprognos. Klickbar karta. Se även astma.com.Privat sida från AstraZeneca.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Dagens PollenprognosDaglig pollenprognosDrivs av Naturhistoriska riksmuseet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Överviktigas RiksförbundInfo om övervikt. Forum, länkar till lokalföreningar mm.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
BMIDirektBMI Direkt är ett kostnadsfritt stöd för dig som vill gå ner i vikt mm. bl.a räkna ut ditt BMI-värde mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
TobaksfaktaInformation om tobaksrökningens skadliga inverkan, rökavänjning mm.Ett samarbete mellan Cancerfonden, Statens folkhälsoinstitut, Hjärt-Lungfonden och Läkare mot tobak.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Huden.nuInformation om hud och hår mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
AllergimedicinInformation om olika allergimedicin.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Alternativ hälsa mm.

AlternativmedicinInformation om olika alternativa behandlingsformer, homopatpreaparat, vitaminer/mineraler, diskutionsforum mm. Innehåller även ett ypperligt medicinalväxtlexikon.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Naturmedicin GuidenInformation om olika alternativa behandlingsformer.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Kosttillskott GuidenEn sida som skirver om kosttillskott och näringsämnen.​Privat sida som drivs av Zarah Öberg.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
AlternativmixenSida som presenterar en alternativ kunskap inom hälsa.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Botad.seSida där personer som blivit botade av alternativa behandlingar eller egenvård berättar sin historia.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Bok: ÖRTMEDICIN –
Naturens läkande kraft
Här presenteras över 120 av de mest verksamma och beprövade örtmedicinerna (örter och kryddor)från alla världsdelar.Gratis bok i pdf-format (178 s). Författare Mic McMullen.​Annan sida om örters verkan: Nenriettes örtsidor.​Uppsala Universitet Avd. f. Farmakognosi har även uppsatser om örter.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Den virtuella floranVäxter, kryddor, örter mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Odla.nuInformation om hur man odlar sin köksträdgård. Grönsaker, frukt, kryddor mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
FriskaTagNätverk för alternativmedicin i Skåne. Information om alternativa behandlingsformer.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
e-healthEn hel del med artiklar i olika ämnen.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Sund.nuArtiklar om hälsa med mera.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
WellnessguideArtiklar om hälsa med mera.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
HälsobyggetArtiklar och bloggar om hälsa med mera.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
LCHF GuidenSida om LCHF-kost.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dagenshälsa.nuHälsoartiklar, ofta produktinriktade artiklar.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ViktsnackPersonlig och intressant sida om hälsa och gå ner i vikt.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hur gammal är du (Obs pdf-fil)Ta reda på din egentliga ålder, gratis interaktivt test.​Annan amerikans site där du kan testa din egentliga ålder är: Realagehaelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KostdataTestversioner av program för att komponera sin måltid, räkna ut total energi, GI mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Nättidningar om hälsa

DagensMedicinDagens Medicin är den ledande nyhetstidningen för svensk sjukvård.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Läkemedels VärldenLäkemedelsvärlden ges ut av Apotekarsocieteten – en fristående, ideell organisation som verkar för ökad kunskap om läkemedel.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
LäkartidningenLäkartidningen, medicinskt vetenskaplig tidskrift och organ för Sveriges läkarförbund, läkarnas fackliga organisation.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Näringsmedicinsk TidskriftTidningen presenterar de senaste rönen inom näringsterapi och funktionsmedicin. Vi verkar också för ett samarbete mellan den så kallade alternativa/funktionsmedicinen och skolmedicinen.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Primärvårdens NyheterNyhetsmaterial och medidinska faktaartiklar för dig som jobbar inom primärvården.​Privat sida.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
2000-Talets VetenskapTidningen säger sig innehålla kontroversiell vetenskap som kan vara stötande för vissa välutbildade personer, dvs. för den traditionella medicinen kan man tänka sig. Titta och döm själva.
Ges ut av ideella föreningen SARA.
haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Nyfiken VitalBra webbtidning med det senaste om hälsa.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Ny hälsaArtiklar om fördelarna med vegetarisk kost.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
FriskispressenFriskis & Svetis nättidning.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Allt om YogaNättidning om Yoga.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
FreeTidning om nyandlighet (Free hette tidigare Energivågen). Tidningen finns tillgängligt elektroniskt.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Modern PsykologiTidning om modern psykologi.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Populära sidor om hälsa

Aftonbladet HälsaSveriges mest besökta och populäraste site om olika hälsotrender mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Expressen Hälsa & skönhetBra artiklar om hälsa mm.Se även expressens hälsobloggar.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Svenska Dagbladet IdagsidanSveriges bästa sida om personlig utveckling, fullspäckad med bl.a. psykologi, nyandlighet mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Må braEn av sveriges populäraste hälsotidning. En hel del bra artiklar på nätet också.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KureraFinns en del artiklar på denna hemsida.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ToppformFör er som följt programmet på TV, här finns fullt med matnyttig information.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Du är vad du äterHälsoprogrammet på TV3.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Fråga DoktornPopulärt TV-program om hälsa för äldre. Här hittar ni frågor och svar från tidigare program mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
KostdoktornSveriges största site om LCHF-kost.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Den självlekande människanBra och informativ alternativsida om hälsa, kost mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
1,6 miljonersklubbenSida om kvinnors hälsa, främst för de över 45 år. Kvinnorelaterade sjukdomar mm.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Friskvård – träning

Friskis & SvettisEn av Sveriges största idrottsföreningar. Träningtip, frågor och svar mm.Friskis & Svettis är en ideell idrottsförening.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hälso.infoSida om styrketräning och näringslära. Bra diskutionsforum mm. Följ diskutionerna.​Privat sida.​Ett bra Forum om träning, kost m.m. hittar du även hos: Body Magazine forumhaelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
MarathonSida om löpning. Bra filmer.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
MotionsguidenSida om träning.​Privat sida.​haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
JoggSida om löpträning. Gratis medlemskap, få tillgång till joggkartor för att mäta dina joggrundor och löpardagbok. Forum.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
IFORMSida om träning. Bra interaktiva tester​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Aktiv träningSida om träning. Bra interaktiva tester.Privat sida.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Fitness MagazineSida om träning. Många filmerPrivat sida.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KonditionsträningSida om konditionsträning, löpning mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Runners WorldSida om löpning.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ShapemeupSida med undomlig touch om träning. Full med personliga bloggar.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
FunbeatSida om träning.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Mowifit.comSida om styrketräning och näringslära.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
AST Sports ScienseSida om styrketräning och näringslära. Många bra artiklar om sambandet mellan hormoner och vår kropp. Styrketränare jagar ju hela tiden de bästa resultaten och har därför ofta bra insikt i den senaste forskningen.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
MusclesSida om styrketräning och näringslära.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
GymguidenSida om styrketräning.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
NyttigtSenaste rönen kring kost. träning och viktnedgång.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
TräningsläraSida med intressanta ifrågasättande artiklar om träning och kost.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
DietmetoderSida om träning och viktminskning, och olika kostmetoder.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Kostmetoder, hälsokoncept

Deepak Chopra(eng) Internationellt känd hälsoprofet med Ajur Vediskta förtecken.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dr Phil(eng) TV-doktorns hemsidaPrivat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
AtkinsAtkins dietens hemsida.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Monticnac(eng) Michel Montignac, GI-lärans största inspiratör.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Levande födaAnn Wigmors principer för levande föda.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Functionals foods(eng) Svenskproducerad privat sida med info och länkar till sidor om functional food.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
CambridgekurenKoncept för bättre hälsa och att gå ner i vikt med lågkaloridiet.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Svenska Vegetariska föreningenInspiration och tips för både för dig som är intresserad av att leva vegetariskt och för dig som redan är vegetarian.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
VeganismTips för veganer vad gäller kost.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Kostdoktorn (LCHF)Sida för LCHF. En svensk kostmetod som visat resultat för diabetiker, lett till viktnedgång mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
MjölkfrämjandetInfromation om mjölprodukters nyttiga egenskaper, artiklar, testa ditt kalciumintag, riks för benskörhet mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Recept, matrecept, mat och vin

TastlineFullspäckad sida med mat och recept. traditionell, njutfull och nyttig mat, tusentals med recept, hälsoråd mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
KokaihopMätesplats för hemmakockar. Recpt med möjligheten att se och ladda upp filmer till recepten.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Allt om matMat och recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Hitta receptSök bland 180 000 recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
MatklubbenSök bland 73 000 recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ReceptcentralenMassor av recept. Bl.a. LCHF.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
LCHF ReceptMassor av LCHF recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
IcaSök efter recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ReceptMat och recept.TV 4haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ReceptenMat och recept. Sök efter recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recept.orgSök efter recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Recept.seSök efter recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
DinnerbaseSök efter recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Mat-receptMat och recept. Sök efter recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Dagens receptMat och recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Peppar och saltMat och recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Grön gastromiNäringsfakta grönsaker, frukt, bär, recept mm.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Fontana grekisk matMat och recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Lyckas med mat – vegetarisk matMat och recept av kockar.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Grön Mat1000-tals med vegetariska recept.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
VegetarisktVegetariska recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Vegetarisk husmanskostVegetariska recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
RawfoodreceptVegetariska rawfood recept.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Jävligt gottVegetariska blogg.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
SmalmatMassor av smalmat, Artiklar om de nya hälsotrendernas posetiva egenskaper.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Nicklas kokbokKokbok för om man är allergisk mot mjöl- och sojaprodukter.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
RecepthjälpenInformation om näringsvärden mm. i olika ingredienser och livsmedel. Var du hittar dina ingredienser, ersätta mm.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg

Arbetsmiljö, hemiljö, stress

ArbetsmiljöupplysningenArbetsmiljö, sjukdom. företagshälsovård, lagar och rekomendationer mm.Arbetsmiljöverket ser till att våra arbetsmiljölagar följs och bestämmer vad de innebär i praktiken. Flera aktörer inom arbetsmiljöområdet samverkar kring sidan Arbetsmiljöupplysningen.​AFA är värd för portalen.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
ArbetsmiljöverketInformation om arbets-, kontors-, hemiljö och stress mm.​Statlig myndighet.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
FolkhälsoguidenInfo om allmänhälsa. Centrum för folkhälsa (tidigare Samhällsmedicin) är Stockholms läns landstings kunskapscentrum för folkhälsofrågorGes ut av Stockholms läns landsting.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
PsykologiguidenFrågor och svar om psykologi och olika behandlingsmetoder. Bra psykologilexikon.Sveriges Psykologiförbund ligger bakom siten.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Sunt livSunt liv.nu är ett arbetsmiljöprogram för kommuner, landsting och regioner. Syftet med Sunt liv.nu är att förbättra arbetsmiljön och hälsan och på så sätt bekämpa sjukskrivningarna.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
kontorsproffs.nuBra info om problem som kan uppstå i kontorsmiljön: ex. musarm mm. Bra länk-, företag- och litteraturlista.​Privat hobbyprojekt.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
UtbrändhetshjälpenInformera om utbrändhet.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
StressmottagningenForskning och rehabilitering inom stress.KI ligger bakom.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
HealthwatchInformation om stress och arbetslivet. Gör din digitala hälsoprofil, uppföljning via mail, övningar mm. Gratis tjänst för privatpersoner.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
VärkstadenSida om fysisk och psykisk smärta.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg

Barn, Förälrar, ungdom, psykiska problem

FamiljelivAllt om att vänta och vårda barn. Stort forum.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
AmningshjälpenSprider information om amning.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Barn- och ungdomsklinkenFrågor och svar kring barnsjukdomar.på dittbar mm.Landstinget Hallandhaelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Allt för föräldrarSida om barn och föräldrarskap.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Allt om barnSida om barn och föräldrarskap.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
BabycenterBabyCenter finns för att ge nyblivna och blivande föräldrar och de som försöker bli med barn information och stöd. Här kan du hitta kvalificerad och medicinskt granskad information om allt som rör befruktning, graviditet, förlossning, och familjeliv.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
gravid.seGravid.se är en specialinriktad portal, som innehåller allt du behöver veta om förlossnings-metoder, ultraljud, amning, motion, regler kring föräldraledighetoch mycket mer.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
PlanetdadSida för nyblivna pappor. Testa namngeneratorn för evetuellt namn på ditt barn mm.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Barnastma.nuInformation till föräldrar med barn som har astma.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
InfpregDatabas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet​Privat sida.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
UngdomsmottagningenUngdomsmottagningen.se startades 2000 som en informationssida med målgruppen ungdomar mellan 13 till 30 år för att fylla ett icke fullt tillgodosett behov hos våra unga.​Privat och fristående initiativ.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
Web4HealthGratis medicinisk rådgivning om mental hälsa, psykologi, personlighetsstörningar, samlevnad, ångest, depression, känslomässiga övergrepp, missbruk, sexuella övergrepp, olika slags mentala sjukdomar m.m.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpg
RelationslabbetRealtionspsykologi. Hur vi lär oss av våra beteenden.Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
TearapisnackNordens största psykologiforum, vardagspsykologi. Tips och råd, behandlingar m.m.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_red.jpghaelsosidorna_logga_ny_green.jpg
Personlig Utveckling NUPersonligt sökande, sammanställning av alternativa metoder på vägen mot självkänsla. Intressanta filmer.​Privat sida.haelsosidorna_logga_ny_green.jpg
ÄtstörningSida om ätstörningar.​Privat sida.