Infektioner

  • Influensa Rapport​: statistik om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar
  • Infpreg ​:Är en databas för samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
  • Om Hiv​ : Hiv-Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. 
  • Noaksark​. Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste.
  • Strama: Strama, även skrivet som STRAMA, är ett frivilligt nätverk med syftet att förhindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier till och inom Sverige, bildat 1995. Namnet var ursprungligen en akronym för ”Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad
  • Antibiotika eller inte: Här får du kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner.