Framtidens vård

Coronavirus covid-19 -Information om sjukskrivning

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd består av två delar. Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra delen  innehåller vägledning för bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser.