• Framtidens vård

    Framtidens vård är Digitaliseringen

    Välkommen till Vårdguiden ! Digitaliseringen av vården är nästa valfrihetsrevolutionModern teknik och digitalisering ska hjälpa både patient och personal i framtidens vård. Dagens sjukvårdssystem står inför stora utmaningar över hela världen. Ökande kostnader, vårdköer och resursbrist. Nya, effektivare behandlingsmetoder utvecklas ständigt.​ Artificiell Intelligens​ Robotar och sofistikerade AI-program kommer nog aldrig att helt ersätta läkare och sjuksköterskor, men de möjliggör nya vårdprocesser med betydligt mera personifierad vård och stöd för prevention, sammantaget förbättrar detta vårdkvaliteten och transformerar dagens sjukvård för alla typer av patienter.​ Tillämpningen för AI Den mest uppenbara tillämpningen för AI är att processa stora databaser på mycket effektivare sätt för att möjliggöra vård som är anpassad för varje individ…